Telekonsultacje w aptekach

Projekt polega na zorganizowaniu w aptekach specjalnego stanowiska, przeznaczonego zdalnym konsultacjom medycznym. Celem telekonsultacji w aptekach jest zwiększenie skuteczności leczenia oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa pacjentów. Jest to możliwe dzięki szybkiemu, bezpośredniemu kontaktowi z lekarzem.
 • Telekonsultacje w aptekach
 • Monitorowanie stanu zdrowia pacjentów
 • Zdalna konsultacja medyczna z lekarzem, która za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej odbywa się w aptece.
 • Rozmowa przeprowadzana jest w wydzielonym miejscu, co zapewnia dyskrecję telewizyty.
 • Podczas telekonsultacji pacjent ma możliwość zbadania swoich parametrów życiowych i uzyskiwania natychmiastowej informacji zwrotnej od lekarza, który w czasie rzeczywistym widzi na monitorze wyniki badań.
 • Zalecenia lekarskie mogą zostać odebrane przez pacjenta w aptece, jak również pobrane z dedykowanej platformy internetowej.
 • W trakcie telekonsultacji pacjent może otrzymać e-receptę.
 • Monitorowanie stanu zdrowia i konsultowanie wyników badań w sposób komfortowy, oszczędzający czas pacjentów. 
 • Wykonywanie badań dzięki tabletowi ze specjalną aplikacją, który przez Bluetooth łączy się z urządzeniami pomiarowymi (ciśnieniomierz, waga, pulsoksymetr, termometr, urządzenie do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego, spirometr, elektrokardiograf).
 • Wyniki są natychmiast dostępne dla lekarzy, którzy mogą jednocześnie przeglądać badania, historię pomiarów i kontaktować się z pacjentem.

Schemat operacyjny

Zdalna opieka medyczna w aptekach

Wykorzystana technologia

Zalety rozwiązania

Obszary zastosowań

 • Kardiologia

  Badania:

  • Ciśnienie krwi
  • EKG spoczynkowe
  • EKG metodą Holtera
  • Badanie poziomu ryzyka sercowo-naczyniowego (skala SCORE)
 • Dietetyka

  Badania:

  • Waga
  • Analiza bioimpedancyjna
  • Wskaźnik masy ciała (BMI)
  • Test nietolerancji
  • Dostosowanie planu żywieniowego
 • Dermatologia

  Badania:

  • Wideodermatoskopia
 • Choroby wewnętrzne i pediatria

  Badania:

  • Podstawowe parametry życiowe, w zależności od zgłaszanych objawów

  Podstawy prawne

  Telemedycyna to zgodna z przepisami prawa forma sprawowania opieki medycznej. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

  Pozostałe akty i zapisy prawne, które podejmują tematykę świadczeń telemedycznych to:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r.  w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
  • Art. 3 ust. 1 projektu zmian ustawy o działalności leczniczej niżej zdefiniowana telemedycyna w rozumieniu wykładni polskiego prawa
  • Art. 42 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • Art. 2a ust. 2a Ustawy o izbach aptekarskich

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


  Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.  Przejdź do formularza