Działanie 7.3 i typ projektów mogących otrzymać dofinansowanie

-  Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia polegające na robotach remontowo-budowlanych, (niezbędnych z punktu widzenia świadczenia usług zdrowotnych) związanych z: przebudową, rozbudową, remontem w tym dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i/lub wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zastosowaniem rozwiązań informatycznokomunikacyjnych (tylko jako element projektu) w podmiotach leczniczych, realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie:

  • opieki długoterminowej,
  • opieki paliatywnej,
  • opieki hospicyjnej,
  • podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Zapoznaj się z projektami dla innych województw

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare


Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.Przejdź do formularza