Biuro Funduszy Europejskich

Biuro Funduszy Europejskich Comarch zajmuje się obsługą projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez Spółkę oraz współpracą z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi w obszarze badań i rozwoju.

Do głównych zadań Biura należy pozyskiwanie dofinansowania na nowe przedsięwzięcia oraz obsługa obecnie realizowanych projektów, w tym raportowanie, monitoring, sprawozdawczość, kontrola oraz promocja projektów.

Obsługa projektów B&R w zakresie

  • Pozyskiwania dofinansowania
  • Raportowania
  • Monitoringu
  • Sprawozdawczości
  • Kontroli
  • Promocji
  • Współpracy z ośrodkami naukowymi

Obecnie realizowane projekty

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekty dofinansowane w ramach POIR STRATEGMED oraz PBS

Projekty realizowane w ramach 7. Programu Ramowego

Projekty dofinansowane w ramach Przedsięwzięcia Demonstrator Plus

SOS dla ŁOM - realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza