Zarządzanie PPK

Aplikacja Comarch PPK przeznaczona jest do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Jest ściśle zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów. Może więc działać samodzielnie.

Kluczowymi funkcjonalnościami aplikacji są: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Gdzie kupić?

Funkcje aplikacji Comarch PPK

Docelowy zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK będzie następujący:

  • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK
  • rejestr pracowników
  • prowadzenie ewidencji pracowników
  • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku
  • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
  • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
  • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK
  • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
  • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych
  • dostęp poprzez API dzięki czemu możliwa jest integracja z innymi systemami HR lub oprogramowaniem kadrowo płacowym
Comarch uczestniczył w specjalnej Grupie Roboczej

W odpowiedzi na wprowadzenie nowego obowiązku dla firm dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych celowym stało się ułatwienie komunikacji i wymiany danych pomiędzy wszystkimi podmiotami w procesie obsługi PPK.
Takimi zadaniami zajęła się specjalnie powołana Grupa Robocza, skupiająca producentów systemów ERP, w tym Comarch S.A., agentów transferowych oraz instytucje finansowe.

 
Pod linkiem znajdą Państwo wyniki naszych prac:
Zakres i format komunikacji elektronicznej pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową w obszarze PPK”.

Zobacz jak działa aplikacja Comarch PPK

Zobacz podstawowe funkcjonalności aplikacji do obsługi PPK:

• rejestr pracowników i prowadzenie ewidencji pracowników
• rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK
• rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK
• naliczanie i ewidencja miesięcznych składek
• generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych
• generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych


Współpraca z Aviva Investors

Podjęliśmy ścisłą współpracę z TFI AVIVA! W ramach tej współpracy, w aplikacji Comarch PPK, takie czynności jak: zawarcie umowy o prowadzenie i zarządzanie PPK, wysyłka deklaracji czy informacji o składkach, odbywać się będzie poprzez bezplikową wymianę danych z AVIVA. To rozwiązanie, pozwoli pracodawcom m.in. na szybszą i bezpieczniejszą komunikację z TFI.

Przetestuj i zakup