Przetarg

Usługa: Konsultacje w zakresie realizacji demonstracji usługi Zdalna Położna w ramach projektu „Miasto Zdrowia”.

dla projektu „Miasto Zdrowia” (POIR.01.01.02-00-0030/15-00 ) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie nr 1007658

Spółka Comarch S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, Regon: 350527377, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.133.349,00 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Wszelkie szczegóły zawarte zostały w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007658

Ogłoszenie zostało opublikowane pod numerem 1007658.

Zapytanie ofertowe
Dostawa: Wykonanie i obsadzenie podzespołami obwodów drukowanych oraz ich dostarczenie Zamawiającemu

dla projektu „Miasto Zdrowia” (POIR.01.01.02-00-0030/15-00 ) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie nr 1007374

Spółka Comarch S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, Regon: 350527377, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.133.349,00 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Wszelkie szczegóły zawarte zostały w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007374

Ogłoszenie zostało opublikowane pod numerem 1007374.

Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte - Brak ofert

 

Dostawa: Dostarczenie tabletów w ramach realizacji projektu „Miasto Zdrowia”

dla projektu „Miasto Zdrowia” (POIR.01.01.02-00-0030/15-00 ) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie nr 1007380

Spółka Comarch S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, Regon: 350527377, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.133.349,00 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Wszelkie szczegóły zawarte zostały w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1007380  

Ogłoszenie zostało opublikowane pod numerem 1007380.

Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte - Brak ofert spełniających kryteria

 

Usługa doradcza - wsparcia pilotażu u Partnerów dla projektu „Miasto Zdrowia” (POIR.01.01.02-00-0030/15-00 ) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Comarch S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, Regon: 350527377, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.133.349,00 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Oferty należy składać do dnia 13 czerwca 2016 do godziny 8:00.

 

Dostawa: Dostarczenie termometrów zintegrowanych z urządzeniem klasy medical-hub dla usługi Zdalna Opieka w ramach realizacji projektu „Miasto Zdrowia”
dla projektu „Miasto Zdrowia” (POIR.01.01.02-00-0030/15-00 ) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie nr 1009253

Spółka Comarch S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567, NIP: 677-00-65-406, Regon: 350527377, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.133.349,00 PLN, opłaconym w całości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawców.

Wszelkie szczegóły zawarte zostały w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1009253
Ogłoszenie zostało opublikowane pod numerem 1009253.

Wszelkie szczegóły zawarte zostały w plikach udostępnionymi poniżej w sekcji „Pliki do pobrania”

Rozstrzygnięcie zapytania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1009253

Adres do korespondencji:
Comarch S.A.,
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
tel. +4812 646 1000,
fax +4812 646 1100.
oferty-miastozdrowia@comarch.pl

Składanie ofert w niniejszym postępowaniu jest zamknięte
Informacja o wyborze Wykonawcy
W wyniku postępowania wybrana została oferta złożona przez IMMD Haalth Instytut Technologii Mobilnej i Usług m-Zdrowie sp. z o.o.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Pliki do pobrania

  • Zapytanie ofertowe CMR3/2016

  • Oświadczenie o braku powiazań