Informacje o akcjach

Akcje Comarch S.A. są notowane na rynku pierwotnym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku i wchodzą w skład następujących indeksów:


GPW: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych 

Symbol GPW: CMR

Symbol Reuters: CMR.WA

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 133 349 PLN i składa się z 8 133 349 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, w tym:

1.       864 800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2.       75 200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3.       883 600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4.       56 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
5.       3 008 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
6.       1 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7.       638 600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8.       125 787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
9.       102 708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
10.   563 675 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
11.   441 826 akcji zwykłych na okaziciela serii I2,
12.   91 041 akcji zwykłych na okaziciela serii J2,
13.   73 953 akcji zwykłych na okaziciela serii K3,
14.   7 759 akcji zwykłych na okaziciela serii L1.

Z akcji zwykłych na okaziciela przysługuje jeden głos, a z akcji imiennych uprzywilejowanych pięć głosów na WZA Comarch S.A.