RB-12-2017 Korekta danych w sprawozdaniu finansowym Comarch S.A. za 2016 rok

Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie przekazany do wiadomości publicznej skorygowany raport roczny Comarch S.A. za 2016 rok. Korekcie podlegają błędy edycyjne w notach: Nota 3d UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH oraz nota 3e UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH. Szczegółowa informacja na ten temat została przedstawiona w zamieszczonej erracie.