RB-12-2021 Umowa kredytu nieodnawialnego z CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce

Zarząd Comarch S.A. informuje o podpisaniu w dniu 5 sierpnia 2021 roku przez Comarch S.A., umowy kredytu nieodnawialnego z bankiem CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) z przeznaczeniem na cele ogólnokorporacyjne. Wysokość kredytu wynosi 14 500 000,00 EUR, tj. 66 054 750,00 PLN wg kursu euro z dnia zawarcia umowy. Okres kredytowania trwa do 5 sierpnia 2026 roku, oprocentowanie kredytu oparte jest na stopie zmiennej. Wykorzystanie kredytu powinno nastąpić do dnia 5 sierpnia 2022 roku. Zabezpieczeniem kredytu są: a) pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Comarch S.A. do dysponowania środkami na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych przez Bank; b) oświadczenie Comarch S.A. o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% kwoty kredytu.