RB-18-2005 Skrót prospektu emisyjnego akcji serii G3

Na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 754)   tekst jednolity z dnia 21 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 447) w związku z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego, terminu, w którym po opublikowaniu prospektu i jego skrótu może rozpocząć się sprzedaż lub subskrypcja papierów wartościowych, wymaganej liczby prospektów oraz miejsca, terminów i sposobów udostępniania do publicznej wiadomości prospektu oraz jego skrótu   z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1570),

Spółka przekazuje skrót prospektu emisyjnego (283,9kB) akcji serii G3.