RB-2-2005 Rejestracja spółki zależnej w Moskwie

Zarząd ComArch SA informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 26.01.2005 roku spółki OOO ComArch z siedzibą w Moskwie.

OOO ComArch jest spółką w 100% zależną od ComArch SA. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1,2 mln RUB i dzieli się na 1.200.000 udziałów o wartości nominalnej 1 RUB każdy (1 RUB stanowi około 0,11 PLN). Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 1.200.000 głosów. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości gotówką. Spółka będzie się zajmować sprzedażą produktów ComArch w Rosji oraz częściowym supportem dostarczonych klientom systemów informatycznych.