RB-21-2017 Ogłoszenie wyników w ramach przetargu ograniczonego na „Świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 12 września 2017 r., Zarząd Comarch S.A. („Emitent") informuje, iż w dniu 14 listopada 2017 r. miało miejsce ogłoszenie wyników przetargu ograniczonego na „Świadczenie usług wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS”, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Oferta Emitenta o łącznej wartości 242 033 004 zł brutto uzyskała najwięcej punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza. O zawarciu przyszłej umowy Emitent powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.