RB-3-2005 Stałe daty przekazywania raportów okresowych

Zarząd ComArch SA określa następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 roku.

Raporty kwartalne skonsolidowane rozszerzone:
za okres:     termin przekazania:
IV kwartał 2004     01.03.2005
I kwartał 2005     16.05.2005
II kwartał 2005     16.08.2005
III kwartał 2005     14.11.2005

Raporty półroczne i roczne:
Raport roczny za 2004 rok 05.04.2005
Skonsolidowany raport roczny za 2004 rok 03.06.2005
Skonsolidowany raport półroczny rozszerzony za I półrocze 2005 roku 30.09.2005