RB-32-2015 Objęcie udziałów w spółce Thanks Again LLC przez spółkę Comarch Pointshub Inc., spółkę zależną Comarch S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku dotyczącego zawarcia umowy warunkowego objęcia udziałów w spółce Thanks Again LLC przez spółkę Comarch Pointshub Inc., spółkę zależną Comarch S.A., Zarząd Comarch S.A. informuje, że warunki określone w umowie zostały spełnione i w dniu 24 sierpnia 2015 roku nastąpiło objęcie udziałów spółki Thanks Again LLC.