RB-34-2005 Rejestracja spółki zależnej od ComArch SA na Litwie

Zarząd ComArch SA informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji z dniem 7 października 2005 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością UAB "ComArch" z siedzibą w Wilnie na Litwie, będącej podmiotem w 100% zależnym od ComArch SA. Kapitał zakładowy spółki został pokryty gotówką i wynosi 70.000 LTL (1 LTL stanowi około 1,12 PLN).

Kapitał zakładowy dzieli się na 700 udziałów po 100 LTL każdy. Ogólna liczba głosów z wszystkich udziałów wynosi 700. Spółka będzie zajmowała się sprzedażą i suportem dostarczonych klientom systemów informatycznych.