RB-5-2017 Objęcie udziałów w Geopolis Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2017 z dnia 17 marca 2017 roku oraz nr 4/2017 z dnia 31 marca 2017 roku dotyczących podpisania listów intencyjnych z Geopolis sp. z o.o. oraz ze wspólnikami tej spółki, które miały na celu ustalenie warunków przeprowadzenia docelowych transakcji, Zarząd Comarch S.A. informuje, że warunki określone w listach intencyjnych zostały spełnione i w dniu 3 kwietnia 2017 roku nastąpiło:

a. objęcie przez Comarch S.A.100% udziałów spółki Geopolis sp. z o.o.,
b. nabycie przez Comarch S.A. całości autorskich praw majątkowych do oprogramowania ERGO należącego do Geopolis sp. z o.o.,
c. Comarch S.A. zobowiązała się do dokapitalizowania Geopolis sp. z o.o.

Łączna wartość transakcji wynosi 8,05 mln zł.

Geopolis sp. z o.o. zajmuje się wspieraniem informatyzacji w jednostkach administracji publicznej poprzez tworzenie i wdrażanie zintegrowanych rejestrów i ewidencji o charakterze przestrzennym, systemów zarządzania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz geoportali. Zakup Geopolis sp. z o.o. pozwoli Grupie Comarch na poszerzenie portfela produktów informatycznych dla sektora publicznego.