RB-9-2020 Treść uchwał podjętych przez WZA Comarch S.A. dnia 24 czerwca 2020

Zarząd Comarch S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2020 r.