Sprawozdania za rok 2004

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
SA-RS 2004.pdf (3390,1kB)

Raport roczny Comarch SA
SA-R 2004.pdf (1827,7kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
SA-PSr 2004.pdf (640,1kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
SA-QSr 4 2004.pdf (5100,1kB)
SA-QSr 3 2004.pdf (263,1kB)
SA-QSr 2 2004.pdf (254,5kB)
SA-QS 1 2004.pdf (192,6kB)

Raporty kwartalne Comarch SA
SA-Q1 2004.pdf (172,7kB)