Sprawozdania za 2009 rok

Skonsolidowany raport roczny Gupy Comarch
RS 2009.pdf (3071,0kB)

Raport roczny ComArch SA
SAR 2009.pdf (2391,0kB)

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 2009.pdf (2999,0kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2009.pdf (1640,0kB)
QSr 3 2009.pdf (1668,0kB)
QSr 1 2009.pdf (1629,3kB)