Sprawozdania finansowe za 2009 rok

Skonsolidowany raport roczny GK Comarch
RS 2009.pdf (3071,0kB)

Raport roczny ComArch SA
SAR 2009.pdf (2391,0kB)

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch
PSr 2009.pdf (2999,0kB)

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch
QSr 4 2009.pdf (1640,0kB)
QSr 3 2009.pdf (1668,0kB)
QSr 1 2009.pdf (1629,3kB)