Sprawozdania za rok 2021

Skonsolidowany raport roczny Grupy Comarch
SRR 2021.zip (23MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.zip (0,8MB)
SRR 2021 Sprawozdanie finansowe.pdf (2,64MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone w formacie ESEF
SRR 2021 Sprawozdanie zarządu.pdf (2,45MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania zarządu, które zostało sporządzone w formacie xhtml
2021 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych.pdf (4,39MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania na temat informacji niefinansowych, które zostało sporządzone w formacie xhtml

Raport roczny Comarch SA
RR 2021.zip (11MB)
Sprawozdanie biegłego rewidenta.zip (1,4MB)
RR 2021 Sprawozdanie finansowe.pdf (2,52MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone w formacie xhtml
RR 2021 Sprawozdanie zarządu.pdf (2,01MB) - niniejszy dokument stanowi odwzorowanie sprawozdania zarządu, które zostało sporządzone w formacie xhtml

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Comarch
PSr 1 2021.pdf (5,5MB)

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Comarch
QSr 4 2021.pdf (4,2 MB)
QSr 3 2021.pdf (3,3MB)
QSr 1 2021.pdf (3,1MB)