Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania:

brak


Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.

plik do pobrania (21,14 MB)


Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia:

obejrzyj


Prezentacja Prezesa Zarządu Comarch S.A.

plik do pobrania (1,03 MB)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Czytaj więcej

Projekty uchwał

Czytaj więcej

Dokumentacja

Czytaj więcej

Formularze

Pobierz