Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania:

brak

 

Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.

plik do pobrania (24,6 MB)

 

Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia:

obejrzyj

  

Prezentacja Prezesa Zarządu Comarch S.A.

plik do pobrania (17,8 MB)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Dokumentacja
Formularze
Projekty uchwał
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej i Zarządu