Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania

brak pytań

 

Protokół z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comarch S.A.

plik do pobrania (352kB)

 

Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia:

obejrzyj

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Dokumentacja
Formularze
Projekty uchwał
Kandydaci na członków Zarządu