Kandydaci na członków Rady Nadzorczej i Zarządu

Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej Comarch S.A.

1. Pani Elżbieta Filipiak,
2. Pan Maciej Brzeziński,
3. Pani Danuta Drobniak,
4. Pan Wojciech Kucharzyk,
5. Pani Anna Ławrynowicz 
6. Pani Anna Pruska.

Aktualne życiorysy zawodowe kandydatów. (49kB)


Lista kandydatów na członków Zarządu Comarch S.A.

1. Pan Janusz Filipiak na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.,
2. Pan Piotr Piątosa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.,
3. Pan Paweł Prokop na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.,
4. Pan Piotr Reichert na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.,
5. Pan Zbigniew Rymarczyk na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.,
6. Pan Konrad Tarański na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.
7. Pan Marcin Warwas na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

Aktualne życiorysy zawodowe kandydatów. (39kB)