Analiza danych dla analityków - Excel, Access, SQL, Statystyka i Wizualizacja

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Analiza danych dla analityków - Excel, Access, SQL, Statystyka i Wizualizacja


   Szkolenie dostępne w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Kurs "Analiza danych dla analityków - Excel, Access, SQL, Statystyka i Wizualizacja" obejmuje średnio zaawansowane zagadnienia związane z analizą danych osadzoną w środowiskach: Microsoft Excel, Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server

   Z uwagi na ograniczenia czasowe szkolenie ma charakter poglądowy i nie wyczerpuje całości zagadnień z zaprezentowanych tematów.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Kurs obejmuje średnio zaawansowane zagadnienia związane z analizą danych osadzoną w środowiskach: Microsoft Excel, Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady analityczne pozwalające na dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje). Będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby przeprowadzić analizę danych, a także jak tworzyć raporty na podstawie danych z relacyjnej bazy danych w oparciu o środowiska Access oraz MS SQL Server. Ponadto uczestnicy będą wiedzieli jak przeprowadzić w sposób praktyczny i optymalny takie analizy z użyciem właściwych narzędzi wymienionych programów. Będą potrafili również graficznie zaprezentować dane.

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

    • posługiwać się przydatnymi w analizie danych funkcjami i mechanizmami programu MS Excel
    • korzystać z  form wizualizacji za pomocą programu MS Excel
    • projektować relacyjną bazę danych w programie MS Access i SQL Server
    • korzystać z zapytań SQL pozwalających na odpytywanie bazy danych MS SQL Server
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel oraz z relacyjnych baz danych (MS Access oraz MS SQL Server).

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs podstawowy) oraz podstawowe umiejętności obsługi komputera.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Wprowadzenie + efektywne metody wykorzystania Excela:

    • Omówienie celów i zakresu szkolenia
    • Efektywne korzystanie z Excela: Triki i skróty
    • Odwołania, nazwy i relacje w komórkach arkusza

    Optymalizacja formuł i funkcji w Excelu:

    • Wybrane funkcje wbudowane: data i czas, matematyczne, statystyczne, wyszukiwania, tekstowe
    • Zagnieżdżanie funkcji i tworzenie formuł
    • Zaawansowane rozwiązanie – funkcje tablicowe

    Analiza bazodanowa w Excelu:

    • Tworzenie tabel: dobre praktyki
    • Przeglądanie danych: sortowanie i filtrowanie
    • Konsolidacja danych w wielu arkuszach

    Tabele przestawne:

    • Tworzenie tabeli przestawnej
    • Modyfikacja tabeli przestawnej
    • Filtrowanie i sortowanie
    • Narzędzia tabel przestawnych

    Metody statystyczne:

    • Podstawowe pojęcia statystyczne
    • Rozkład normalny
    • Wybrane funkcje statystyczne

    Wizualizacja danych:

    • Wykresy: przygotowanie danych do prezentacji
    • Wykresy typowe i kastomizowane
    • Formy prezentacji danych różnych typów

    Relacyjne bazy danych - podstawy:

    • Podstawowe pojęcia
    • Tabela, zapytanie, interfejs
    • Klucz, klucz główny i obcy
    • Relacje między tabelami

    Tworzenie struktur baz danych w MS Access:

    • Tworzenie tabel
    • Tworzenie zapytań
    • Tworzenie formularzy
    • Tworzenie raportów

       Wprowadzenie do języka SQL:

    Opis języka

    • Typy danych
    • Podstawowe klauzule
    • Użycie podstawowych klauzul do tworzenia prostych kwerend w MS Access

    Analiza SQL Server:

    • Architektura MS SQL Server
    • Środowisko: MS SQL Server Management Studio – jego budowa i zastosowanie

    Tworzenie zapytań w języku SQL:

    • Proste zapytania – klauzula SELECT
    • Funkcje i operatory
    • Wybieranie wierszy – klauzula WHERE
    • Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY
    • Klauzula TOP

    Złączenia wielu tabel- złączenia wewnętrzne i zewnętrzne

    • Grupowanie wierszy
    • Funkcje agregujące
    • Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING       

    Metoda realizacji szkolenia

    W trakcie szkolenia przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
   11. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Kurs obejmuje średnio zaawansowane zagadnienia związane z analizą danych osadzoną w środowiskach: Microsoft Excel, Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady analityczne pozwalające na dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje). Będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby przeprowadzić analizę danych, a także jak tworzyć raporty na podstawie danych z relacyjnej bazy danych w oparciu o środowiska Access oraz MS SQL Server. Ponadto uczestnicy będą wiedzieli jak przeprowadzić w sposób praktyczny i optymalny takie analizy z użyciem właściwych narzędzi wymienionych programów. Będą potrafili również graficznie zaprezentować dane.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • posługiwać się przydatnymi w analizie danych funkcjami i mechanizmami programu MS Excel
   • korzystać z  form wizualizacji za pomocą programu MS Excel
   • projektować relacyjną bazę danych w programie MS Access i SQL Server
   • korzystać z zapytań SQL pozwalających na odpytywanie bazy danych MS SQL Server
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel oraz z relacyjnych baz danych (MS Access oraz MS SQL Server).

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs podstawowy) oraz podstawowe umiejętności obsługi komputera.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wprowadzenie + efektywne metody wykorzystania Excela:

   • Omówienie celów i zakresu szkolenia
   • Efektywne korzystanie z Excela: Triki i skróty
   • Odwołania, nazwy i relacje w komórkach arkusza

   Optymalizacja formuł i funkcji w Excelu:

   • Wybrane funkcje wbudowane: data i czas, matematyczne, statystyczne, wyszukiwania, tekstowe
   • Zagnieżdżanie funkcji i tworzenie formuł
   • Zaawansowane rozwiązanie – funkcje tablicowe

   Analiza bazodanowa w Excelu:

   • Tworzenie tabel: dobre praktyki
   • Przeglądanie danych: sortowanie i filtrowanie
   • Konsolidacja danych w wielu arkuszach

   Tabele przestawne:

   • Tworzenie tabeli przestawnej
   • Modyfikacja tabeli przestawnej
   • Filtrowanie i sortowanie
   • Narzędzia tabel przestawnych

   Metody statystyczne:

   • Podstawowe pojęcia statystyczne
   • Rozkład normalny
   • Wybrane funkcje statystyczne

   Wizualizacja danych:

   • Wykresy: przygotowanie danych do prezentacji
   • Wykresy typowe i kastomizowane
   • Formy prezentacji danych różnych typów

   Relacyjne bazy danych - podstawy:

   • Podstawowe pojęcia
   • Tabela, zapytanie, interfejs
   • Klucz, klucz główny i obcy
   • Relacje między tabelami

   Tworzenie struktur baz danych w MS Access:

   • Tworzenie tabel
   • Tworzenie zapytań
   • Tworzenie formularzy
   • Tworzenie raportów

      Wprowadzenie do języka SQL:

   Opis języka

   • Typy danych
   • Podstawowe klauzule
   • Użycie podstawowych klauzul do tworzenia prostych kwerend w MS Access

   Analiza SQL Server:

   • Architektura MS SQL Server
   • Środowisko: MS SQL Server Management Studio – jego budowa i zastosowanie

   Tworzenie zapytań w języku SQL:

   • Proste zapytania – klauzula SELECT
   • Funkcje i operatory
   • Wybieranie wierszy – klauzula WHERE
   • Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY
   • Klauzula TOP

   Złączenia wielu tabel- złączenia wewnętrzne i zewnętrzne

   • Grupowanie wierszy
   • Funkcje agregujące
   • Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING       

   Metoda realizacji szkolenia

   W trakcie szkolenia przewidziana jest część teoretyczna wyjaśniająca dane zagadnienie, wspólnie oraz samodzielnie rozwiązane przez uczestnika ćwiczenie oraz blok pytań i odpowiedzi.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33