Analiza danych dla analityków - Excel, Access, SQL, Statystyka i Wizualizacja

Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia

  Kurs obejmuje średnio - zaawansowane zagadnienia związane z analizą danych  osadzoną w środowiskach: Microsoft Excel, Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady analityczne pozwalające na dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby przeprowadzić analizę danych, będę wiedzieli jak zaprojektować i stworzyć relacyjną bazę danych w oparciu o środowiska Access oraz MS SQL Server, jak również zarządzać taką bazą i stosować ją do głębszej analizy danych.

  Ponadto będą wiedzieli jak przeprowadzić w sposób praktyczny i optymalny przeprowadzić takie analizy z użyciem właściwych narzędzi wymienionych programów. Będą potrafili również graficznie zaprezentować dane, jak również prognozować na podstawie danych doświadczalnych, publikować dane w różnych formatach i mediach.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel oraz z relacyjnych baz danych (MS Access oraz MS SQL Server)

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana podstawowa znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs podstawowy) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu analizy danych i struktur danych

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

  Szkolenia realizowane są w dwóch formach:

  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.

  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  MS EXCEL W ANALIZIE DANYCH

  Efektywne korzystanie z Excela

  Wstęp do programu Excel 

  • Architektura programu Excel
  • Obiekty Excela - hierarchizacja
  • Odwołania, nazwy i relacje w komórkach arkusza
  • Struktura tabeli

  Optymalizacja formuł i funkcji w Excelu

  • Wybrane funkcje wbudowane: data i czas, finansowe, matematyczne, statystyczne,   wyszukiwania, tekstowe
  • Zagnieżdżanie funkcji i tworzenie formuł
  • Testowanie formuł
  • Nawigowanie w arkuszu- współpraca w pomiędzy arkuszami
  • Zaawansowane rozwiązanie – funkcje tablicowe

  Analiza bazodanowa w Excelu

  • Źródła danych: wewnętrzne i zewnętrzne
  • Tworzenie tabel: dobre praktyki
  • Przeglądanie danych: sortowanie i filtrowanie
  • Operacje na danych: dodawanie, modyfikacja oraz usuwanie
  • Konsolidacja danych w wielu arkuszach
  • Sumy częściowe i konspekty

  Tabele przestawne

  • Tworzenie tabeli przestawnej
  • Modyfikacja tabeli przestawnej
  • Filtrowanie i sortowanie
  • Narzędzia tabel przestawnych
  • Narzędzia tabel przestawnych

  Metody Statystyczne

  • Podstawowe pojęcia statystyczne
  • Rozkład normalny
  • Prognozowanie: trend i regresja
  • Wybrane funkcje statystyczne
  • Interpretacja wyników

   

  MS ACCESS – SYSTEM ZARZĄDZANIE RELACYJNYMI BAZAMI DANYCH

  Podstawy projektowania baz danych

  Relacyjne bazy danych – podstawy

  • Podstawowe pojęcia.
  • Tabela, zapytanie, interfejs
  • Klucz, klucz główny i obcy.
  • Relacje między tabelami.
  • Diagramy ERD (diagramy związków encji)

  Tworzenie struktur bazy danych w Accesie

  • Tworzenie tabel
  • Tworzenie zapytań
  • Tworzenie formularzy
  • Tworzenie raportów
  • Tworzenie makr
  • Łączenie struktur ze sobą – testowanie poprawności
  • Publikacja wyników zapytań bazy danych

  Analiza danych w relacyjnej bazie danych

  • Rodzaje kwerend, kwerendy zaawansowane
  • Użycie formularzy w procesie przeglądania danych: sortowanie i filtrowanie
  • Tworzenie formuł obliczeniowych, pola obliczeniowe

  Wprowadzenie do języka SQL

  • Opis języka
  • Typy danych
  • Konstrukcje syntaktyczne języka SQL
  • Podstawowe klauzule, funkcje oraz procedury
  • Użycie podstawowych klauzul do tworzenie prostych kwerend w Accesie

   

  MS SQL SERVER i JEGO NARZĘDZIA

  Analiza serwera

  • Wersje serwera
  • Architektura MS SQL Server
  • Środowisko: MS SQL Server Management Studio – jego budowa i zastosowanie
  • Archiwizacja bazy danych: backup i odtwarzanie bazy danych

  Tworzenie zapytań w  języku SQL

  • Proste zapytania – klauzula SELECT,
  • Funkcje i operatory,
  • Wybieranie wierszy – klauzula WHERE,
  • Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY,
  • Klauzula TOP,
  • Złączenia wielu tabel- złączenia wewnętrzne i zewnętrzne,
  • Grupowanie wierszy,
  • Funkcje agregujące,
  • Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING,
  • Podzapytania.
  • Operacje na funkcjach i procedurach składowanych

  Tworzenie struktury bazy danych

  • Tworzenie tabel – CREATE TABLE,
  • Tworzenie kluczy
  • Dodawania danych – INSERT,
  • Modyfikacje danych – UPDATE,
  • Usuwanie danych – DELETE. 

   

  WIZUALIZACJA DANYCH

  • Wykresy: przygotowanie danych do prezentacji P
  • Wykresy typowe i kastomizowane
  • Formy prezentacji danych różnych typów
  • Prezentacja danych 3D
  • Przenoszenie danych pomiędzy programami
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a: przeprowadzać analizy danych z użyciem programu Excel, konstruować i rozumieć strukturę relacyjnych baz danych, przeprowadzać analizę danych w oparciu o takie bazy – z wykorzystaniem programów MS Access oraz MS SQL Server. Prezentować i publikować dane w różnej formie.

 • Program do pobrania

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

Budżetowanie z MS Excel i Power BI

Projektowanie rachunku ABC w firmie produkcyjnej, z użyciem Power BI

Oferta specjalna

Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

 1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
 2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe z oferty MS Office (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
 3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

 Zapytaj o szczegóły

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33