Microsoft Excel


Analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot i Power Query

Poznaj program szkolenia

 1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem kursu jest zapoznanie uczestników z funkcjami samodzielnej analizy danych przy pomocy dodatku Power Pivot dla Microsoft Excel. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zrealizować własne rozwiązanie Business Intelligence rozpoczynając od pobrania danych ze źródeł zewnętrznych, poprzez utworzenie modelu ułatwiającego analizę, wykorzystanie nowych funkcji wizualizacji danych w Excel (powiązane tabele i wykresy przestawne, fragmentatory, wykresy przebiegu w czasie) oraz tworzenie własnych miar i formuł przy użyciu języka DAX

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

  • tworzyć własnych modele danych z wykorzystaniem Power Pivot,
  • definiować import i odświeżanie danych zewnętrznych,
  • wykorzystywać funkcje analityczne dostępne w języku DAX,
  • tworzyć w Excel zaawansowane raporty i wizualizacje danych
 3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykorzystujących arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel do analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu.

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, formatowanie danych. Przydatna, ale niewymagana będzie umiejętność korzystania z danych zewnętrznych oraz tworzenie tabel przestawnych.

 5. 03 Czas trwania
 6. Przed nami:
  • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
 7. 04 Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Wprowadzenie do Power Pivot
  • instalacja dodatku
  • podstawowe funkcjonalności - cykl pracy z Power Pivot
  Import danych
  • źródła danych
  • kreator importu danych
  • filtrowanie danych w trakcie importu
  • tworzenie relacji pomiędzy tabelami
  • odświeżanie danych
  • wykorzystanie Power Query do importu i przetwarzania danych
  Praca z danymi
  • arkusze danych
  • formatowanie, sortowanie, filtrowanie danych
  • tworzenie własnych kolumn
  • efektywne wykorzystanie kolumn czasowych (daty)
  • formuły korzystające z danych z tabel powiązanych
  • przykłady najczęściej stosowanych funkcji DAX
  Tabele przestawne
  • Power Pivot jako źródło danych dla tabel przestawnych
  • elementy tabeli przestawnej
  • formatowanie tabeli przestawnej
  • wykresy przestawne
  • własne miary w tabeli przestawnej
  Dodatkowe możliwości wizualizacji w Excel
  • tworzenie powiązań pomiędzy tabelami przestawnymi
  • fragmentatory
  • wykresy przebiegu w czasie
  • tworzenie raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych i Power Pivot
  • formatowanie raportów

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. 05 Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia:

 11. 06 W ramach szkolenia zapewniamy
 12. W ramach szkolenia zapewniamy

  • komplet materiałów szkoleniowych
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z funkcjami samodzielnej analizy danych przy pomocy dodatku Power Pivot dla Microsoft Excel. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zrealizować własne rozwiązanie Business Intelligence rozpoczynając od pobrania danych ze źródeł zewnętrznych, poprzez utworzenie modelu ułatwiającego analizę, wykorzystanie nowych funkcji wizualizacji danych w Excel (powiązane tabele i wykresy przestawne, fragmentatory, wykresy przebiegu w czasie) oraz tworzenie własnych miar i formuł przy użyciu języka DAX

Umiejętności

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

 • tworzyć własnych modele danych z wykorzystaniem Power Pivot,
 • definiować import i odświeżanie danych zewnętrznych,
 • wykorzystywać funkcje analityczne dostępne w języku DAX,
 • tworzyć w Excel zaawansowane raporty i wizualizacje danych

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest dla osób wykorzystujących arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel do analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, formatowanie danych. Przydatna, ale niewymagana będzie umiejętność korzystania z danych zewnętrznych oraz tworzenie tabel przestawnych.

Czas trwania

Przed nami:
 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie do Power Pivot
 • instalacja dodatku
 • podstawowe funkcjonalności - cykl pracy z Power Pivot
Import danych
 • źródła danych
 • kreator importu danych
 • filtrowanie danych w trakcie importu
 • tworzenie relacji pomiędzy tabelami
 • odświeżanie danych
 • wykorzystanie Power Query do importu i przetwarzania danych
Praca z danymi
 • arkusze danych
 • formatowanie, sortowanie, filtrowanie danych
 • tworzenie własnych kolumn
 • efektywne wykorzystanie kolumn czasowych (daty)
 • formuły korzystające z danych z tabel powiązanych
 • przykłady najczęściej stosowanych funkcji DAX
Tabele przestawne
 • Power Pivot jako źródło danych dla tabel przestawnych
 • elementy tabeli przestawnej
 • formatowanie tabeli przestawnej
 • wykresy przestawne
 • własne miary w tabeli przestawnej
Dodatkowe możliwości wizualizacji w Excel
 • tworzenie powiązań pomiędzy tabelami przestawnymi
 • fragmentatory
 • wykresy przebiegu w czasie
 • tworzenie raportów z wykorzystaniem tabel przestawnych i Power Pivot
 • formatowanie raportów

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia:

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • komplet materiałów szkoleniowych
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot i Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power Query

Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

Budżetowanie z MS Excel i Power BI

Projektowanie rachunku ABC w firmie produkcyjnej, z użyciem Power BI

Oferta specjalna

Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

 1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
 2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe z oferty MS Office (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
 3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

 Zapytaj o szczegóły

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33