SQL Server – Analysis Services


– projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom podstawowy

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania i budowy wielowymiarowej bazy danych OLAP w środowisku Microsoft SQL Server Analysis Services. 
  Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych pozwalających na szybkie i efektywne wspieranie wszelkich procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach. Jest to cenna kompetencja dla osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem różnorodnych zestawień, raportów oraz analiz. 


  Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Projektować strukturę wielowymiarowej bazy OLAP poprzez prawidłowe opisanie modelu wielowymiarowego.
  • Wykorzystać narzędzia Analysis Services do zrealizowania wielowymiarowej bazy OLAP na serwerze SSAS.
  • Wzbogacić strukturę kostek OLAP o zaawansowane elementy typu hierarchie parent-child, kalkulacje, akcje itp.
  • Tworzyć wydajne rozwiązania analityczne z wykorzystaniem partycjonowania danych, oraz agregacji.
  • Tworzyć bazy analityczne uwzgledniające różnorodne schematy zabezpieczeń dostępu.
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.


  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

 5. Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 3 dni po 8 godzin lekcyjnych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  • Zasady i podstawowe pojęcia modelowania wielowymiarowego – tabele faktów, wymiary, miary, ziarno tabeli faktów, typy tabel faktów, addytywność miar.
  • Narzędzia wykorzystywane do budowy wielowymiarowych baz OLAP – Business Intelligence Development Studio, SQL Server Data Tools, SQL Server Management Studio, MDX Studio, BIDS Helper.
  • Tworzenie projektu Analysis Services – konfiguracja projektu.
  • Definiowanie źródła danych.
  • Budowa widoku źródła danych – logiczne klucze główne, relacje pomiędzy tabelami, tworzenie własnych formuł w tabelach, tworzenie widoków (Named Query).
  • Budowa wymiaru – definiowanie atrybutów, właściwości atrybutów, relacje pomiędzy atrybutami, hierarchie atrybutowe, tworzenie hierarchii użytkownika. Tworzenie hierarchii parent-child. Wykorzystanie operatorów unarnych oraz formuł agregujących.
  • Budowa kostki OLAP – definiowanie grup miar oraz miar, określanie relacji pomiędzy wymiarami a grupami miar. Relacja regularna, referencyjna, wiele-do-wielu. Właściwości miar (formatowanie).
  • Wdrożenie kostki OLAP – kompilacja projektu, wdrożenie projektu na serwerze, przetwarzanie (procesowanie) kostki OLAP oraz wymiarów. Obsługa błędów podczas procesowania.
  • Tworzenie kalkulacji w kostce OLAP – zasady budowy wyrażeń MDX, skrypt kalkulacyjny, najczęściej wykorzystywane funkcje języka MDX.
  • Agregacje – zasada działania agregacji. Tworzenie agregacji przy pomocy kreatora. Tworzenie agregacji przy pomocy analizy wykonywanych zapytań. Ręczne definiowanie agregacji. Kontrola działania agregacji.
  • Partycjonowanie kostek OLAP – tworzenie partycji. Procesowanie. Monitorowanie wykorzystania partycji. Tryby przechowywania danych (MOLAP, HOLAP, ROLAP). Przypisywanie projektów agregacji do partycji.
  • Akcje – rodzaje akcji. Tworzenie akcji. Wywoływanie akcji w aplikacjach klienckich.
  • Perspektywy – tworzenie i wykorzystanie.
  • Tłumaczenia – definiowanie tłumaczeń. Testowanie i wykorzystanie. Tłumaczenia przypisane do elementów wymiarów.
  • Bezpieczeństwo danych – definiowanie ról. Określanie uprawnień do kostek, wymiarów, elementów wymiarów. Wykorzystanie MDX do definiowania praw dostępu. Zasady wdrażania projektów OLAP ze zdefiniowanymi rolami (Deployment Wizard).

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. Ścieżka rozwoju
 10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo wykorzystanie języka MDX w zaawansowanych schematach agregacji danych oraz kalkulacjach (instrukcje SCOPE i FREEZE), budowę rozwiązań ROLAP (OLAP czasu rzeczywistego) z użyciem funkcji ProActive Caching, zapis danych do kostek OLAP z wykorzystaniem write-back, możliwe schematy skalowania baz OLAP oraz inne narzędzia SSAS. Techniki te są niezwykle przydatne do budowy rozwiązań odwzorowujących skomplikowane scenariusze biznesowe (np. planowanie, symulacje).
  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych – modele tabelaryczne stanowią ważną alternatywę w odniesieniu do fizycznej realizacji bazy analitycznej. Oferują one prostszą budowę, szybsze wdrożenie do użycia produkcyjnego oraz bardzo szybkie przetwarzanie dużych zbiorów danych w pamięci RAM serwera. Szkolenie omawia proces budowy rozwiązania, jego wykorzystanie oraz wprowadza do budowy własnych formuł i zapytań w języku DAX.
  • SQL Server Analysis Services – eksploracja danych (data mining) – szkolenie omawia trzeci podstawowy obszar funkcjonalny SSAS, moduł służący do budowy i wykorzystania modeli data mining. Służą one do wyszukiwania informacji, reguł oraz ukrytych zależności w zbiorach danych. Znajdują wiele interesujących zastosowań np. do prognozowania przyszłych wartości danych, analizy i przewidywania zachowań klientów (wyszukiwanie podobieństw, analiza koszykowa), oceny danych pod kątem prawdopodobnych błędów (analiza ekstremów) i wiele innych. Szkolenie zapoznaje z narzędziami eksploracji danych dostępnymi na platformie Microsoft z użyciem wielu praktycznych scenariuszy.
  • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – szkolenie obejmujące tworzenie i wykorzystywanie zapytań w języku MDX. Użycie MDX pozwala na formułowanie skomplikowanych zapytań, z którymi zwykle nie radzą sobie wizualne narzędzia przeglądania kostek OLAP. MDX jest niezwykle bogaty w funkcje ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów biznesowych.
  • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku DAX – szkolenie obejmuje tworzenie i wykorzystanie języka DAX do pobierania i modyfikowania modeli tabelarycznych. Język DAX posiada dużą liczbę funkcji wbudowanych, które pozwalają na rozwiązywanie wielu często spotykanych problemów biznesowych.
  • SQL Server Analysis Services – administracja i optymalizacja działania – szkolenie przeznaczone dla osób chcących efektywnie zarządzać platformą analityczną firmy Microsoft. Obejmuje zagadnienia związane z konfiguracją serwera, jego bezpieczeństwem oraz strojeniem wydajnościowym.
 11. W ramach szkolenia zapewniamy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania i budowy wielowymiarowej bazy danych OLAP w środowisku Microsoft SQL Server Analysis Services. 
Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych pozwalających na szybkie i efektywne wspieranie wszelkich procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach. Jest to cenna kompetencja dla osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem różnorodnych zestawień, raportów oraz analiz. 


Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Projektować strukturę wielowymiarowej bazy OLAP poprzez prawidłowe opisanie modelu wielowymiarowego.
 • Wykorzystać narzędzia Analysis Services do zrealizowania wielowymiarowej bazy OLAP na serwerze SSAS.
 • Wzbogacić strukturę kostek OLAP o zaawansowane elementy typu hierarchie parent-child, kalkulacje, akcje itp.
 • Tworzyć wydajne rozwiązania analityczne z wykorzystaniem partycjonowania danych, oraz agregacji.
 • Tworzyć bazy analityczne uwzgledniające różnorodne schematy zabezpieczeń dostępu.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.


Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

Czas trwania

Przed nami:

 • 3 dni po 8 godzin lekcyjnych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

 • Zasady i podstawowe pojęcia modelowania wielowymiarowego – tabele faktów, wymiary, miary, ziarno tabeli faktów, typy tabel faktów, addytywność miar.
 • Narzędzia wykorzystywane do budowy wielowymiarowych baz OLAP – Business Intelligence Development Studio, SQL Server Data Tools, SQL Server Management Studio, MDX Studio, BIDS Helper.
 • Tworzenie projektu Analysis Services – konfiguracja projektu.
 • Definiowanie źródła danych.
 • Budowa widoku źródła danych – logiczne klucze główne, relacje pomiędzy tabelami, tworzenie własnych formuł w tabelach, tworzenie widoków (Named Query).
 • Budowa wymiaru – definiowanie atrybutów, właściwości atrybutów, relacje pomiędzy atrybutami, hierarchie atrybutowe, tworzenie hierarchii użytkownika. Tworzenie hierarchii parent-child. Wykorzystanie operatorów unarnych oraz formuł agregujących.
 • Budowa kostki OLAP – definiowanie grup miar oraz miar, określanie relacji pomiędzy wymiarami a grupami miar. Relacja regularna, referencyjna, wiele-do-wielu. Właściwości miar (formatowanie).
 • Wdrożenie kostki OLAP – kompilacja projektu, wdrożenie projektu na serwerze, przetwarzanie (procesowanie) kostki OLAP oraz wymiarów. Obsługa błędów podczas procesowania.
 • Tworzenie kalkulacji w kostce OLAP – zasady budowy wyrażeń MDX, skrypt kalkulacyjny, najczęściej wykorzystywane funkcje języka MDX.
 • Agregacje – zasada działania agregacji. Tworzenie agregacji przy pomocy kreatora. Tworzenie agregacji przy pomocy analizy wykonywanych zapytań. Ręczne definiowanie agregacji. Kontrola działania agregacji.
 • Partycjonowanie kostek OLAP – tworzenie partycji. Procesowanie. Monitorowanie wykorzystania partycji. Tryby przechowywania danych (MOLAP, HOLAP, ROLAP). Przypisywanie projektów agregacji do partycji.
 • Akcje – rodzaje akcji. Tworzenie akcji. Wywoływanie akcji w aplikacjach klienckich.
 • Perspektywy – tworzenie i wykorzystanie.
 • Tłumaczenia – definiowanie tłumaczeń. Testowanie i wykorzystanie. Tłumaczenia przypisane do elementów wymiarów.
 • Bezpieczeństwo danych – definiowanie ról. Określanie uprawnień do kostek, wymiarów, elementów wymiarów. Wykorzystanie MDX do definiowania praw dostępu. Zasady wdrażania projektów OLAP ze zdefiniowanymi rolami (Deployment Wizard).

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

 • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo wykorzystanie języka MDX w zaawansowanych schematach agregacji danych oraz kalkulacjach (instrukcje SCOPE i FREEZE), budowę rozwiązań ROLAP (OLAP czasu rzeczywistego) z użyciem funkcji ProActive Caching, zapis danych do kostek OLAP z wykorzystaniem write-back, możliwe schematy skalowania baz OLAP oraz inne narzędzia SSAS. Techniki te są niezwykle przydatne do budowy rozwiązań odwzorowujących skomplikowane scenariusze biznesowe (np. planowanie, symulacje).
 • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych – modele tabelaryczne stanowią ważną alternatywę w odniesieniu do fizycznej realizacji bazy analitycznej. Oferują one prostszą budowę, szybsze wdrożenie do użycia produkcyjnego oraz bardzo szybkie przetwarzanie dużych zbiorów danych w pamięci RAM serwera. Szkolenie omawia proces budowy rozwiązania, jego wykorzystanie oraz wprowadza do budowy własnych formuł i zapytań w języku DAX.
 • SQL Server Analysis Services – eksploracja danych (data mining) – szkolenie omawia trzeci podstawowy obszar funkcjonalny SSAS, moduł służący do budowy i wykorzystania modeli data mining. Służą one do wyszukiwania informacji, reguł oraz ukrytych zależności w zbiorach danych. Znajdują wiele interesujących zastosowań np. do prognozowania przyszłych wartości danych, analizy i przewidywania zachowań klientów (wyszukiwanie podobieństw, analiza koszykowa), oceny danych pod kątem prawdopodobnych błędów (analiza ekstremów) i wiele innych. Szkolenie zapoznaje z narzędziami eksploracji danych dostępnymi na platformie Microsoft z użyciem wielu praktycznych scenariuszy.
 • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – szkolenie obejmujące tworzenie i wykorzystywanie zapytań w języku MDX. Użycie MDX pozwala na formułowanie skomplikowanych zapytań, z którymi zwykle nie radzą sobie wizualne narzędzia przeglądania kostek OLAP. MDX jest niezwykle bogaty w funkcje ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów biznesowych.
 • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku DAX – szkolenie obejmuje tworzenie i wykorzystanie języka DAX do pobierania i modyfikowania modeli tabelarycznych. Język DAX posiada dużą liczbę funkcji wbudowanych, które pozwalają na rozwiązywanie wielu często spotykanych problemów biznesowych.
 • SQL Server Analysis Services – administracja i optymalizacja działania – szkolenie przeznaczone dla osób chcących efektywnie zarządzać platformą analityczną firmy Microsoft. Obejmuje zagadnienia związane z konfiguracją serwera, jego bezpieczeństwem oraz strojeniem wydajnościowym.
W ramach szkolenia zapewniamy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33