Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowy

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   SQL Server – Analysis Services


   – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom podstawowy

   Opis szkolenia

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania i budowy wielowymiarowej bazy danych OLAP w środowisku Microsoft SQL Server Analysis Services. 
    Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych pozwalających na szybkie i efektywne wspieranie wszelkich procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach. Jest to cenna kompetencja dla osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem różnorodnych zestawień, raportów oraz analiz. 


    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Projektować strukturę wielowymiarowej bazy OLAP poprzez prawidłowe opisanie modelu wielowymiarowego.
    • Wykorzystać narzędzia Analysis Services do zrealizowania wielowymiarowej bazy OLAP na serwerze SSAS.
    • Wzbogacić strukturę kostek OLAP o zaawansowane elementy typu hierarchie parent-child, kalkulacje, akcje itp.
    • Tworzyć wydajne rozwiązania analityczne z wykorzystaniem partycjonowania danych, oraz agregacji.
    • Tworzyć bazy analityczne uwzgledniające różnorodne schematy zabezpieczeń dostępu.
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.


    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 3 dni po 8 godzin lekcyjnych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    • Zasady i podstawowe pojęcia modelowania wielowymiarowego – tabele faktów, wymiary, miary, ziarno tabeli faktów, typy tabel faktów, addytywność miar.
    • Narzędzia wykorzystywane do budowy wielowymiarowych baz OLAP – Business Intelligence Development Studio, SQL Server Data Tools, SQL Server Management Studio, MDX Studio, BIDS Helper.
    • Tworzenie projektu Analysis Services – konfiguracja projektu.
    • Definiowanie źródła danych.
    • Budowa widoku źródła danych – logiczne klucze główne, relacje pomiędzy tabelami, tworzenie własnych formuł w tabelach, tworzenie widoków (Named Query).
    • Budowa wymiaru – definiowanie atrybutów, właściwości atrybutów, relacje pomiędzy atrybutami, hierarchie atrybutowe, tworzenie hierarchii użytkownika. Tworzenie hierarchii parent-child. Wykorzystanie operatorów unarnych oraz formuł agregujących.
    • Budowa kostki OLAP – definiowanie grup miar oraz miar, określanie relacji pomiędzy wymiarami a grupami miar. Relacja regularna, referencyjna, wiele-do-wielu. Właściwości miar (formatowanie).
    • Wdrożenie kostki OLAP – kompilacja projektu, wdrożenie projektu na serwerze, przetwarzanie (procesowanie) kostki OLAP oraz wymiarów. Obsługa błędów podczas procesowania.
    • Tworzenie kalkulacji w kostce OLAP – zasady budowy wyrażeń MDX, skrypt kalkulacyjny, najczęściej wykorzystywane funkcje języka MDX.
    • Agregacje – zasada działania agregacji. Tworzenie agregacji przy pomocy kreatora. Tworzenie agregacji przy pomocy analizy wykonywanych zapytań. Ręczne definiowanie agregacji. Kontrola działania agregacji.
    • Partycjonowanie kostek OLAP – tworzenie partycji. Procesowanie. Monitorowanie wykorzystania partycji. Tryby przechowywania danych (MOLAP, HOLAP, ROLAP). Przypisywanie projektów agregacji do partycji.
    • Akcje – rodzaje akcji. Tworzenie akcji. Wywoływanie akcji w aplikacjach klienckich.
    • Perspektywy – tworzenie i wykorzystanie.
    • Tłumaczenia – definiowanie tłumaczeń. Testowanie i wykorzystanie. Tłumaczenia przypisane do elementów wymiarów.
    • Bezpieczeństwo danych – definiowanie ról. Określanie uprawnień do kostek, wymiarów, elementów wymiarów. Wykorzystanie MDX do definiowania praw dostępu. Zasady wdrażania projektów OLAP ze zdefiniowanymi rolami (Deployment Wizard).

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

    • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo wykorzystanie języka MDX w zaawansowanych schematach agregacji danych oraz kalkulacjach (instrukcje SCOPE i FREEZE), budowę rozwiązań ROLAP (OLAP czasu rzeczywistego) z użyciem funkcji ProActive Caching, zapis danych do kostek OLAP z wykorzystaniem write-back, możliwe schematy skalowania baz OLAP oraz inne narzędzia SSAS. Techniki te są niezwykle przydatne do budowy rozwiązań odwzorowujących skomplikowane scenariusze biznesowe (np. planowanie, symulacje).
    • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych – modele tabelaryczne stanowią ważną alternatywę w odniesieniu do fizycznej realizacji bazy analitycznej. Oferują one prostszą budowę, szybsze wdrożenie do użycia produkcyjnego oraz bardzo szybkie przetwarzanie dużych zbiorów danych w pamięci RAM serwera. Szkolenie omawia proces budowy rozwiązania, jego wykorzystanie oraz wprowadza do budowy własnych formuł i zapytań w języku DAX.
    • SQL Server Analysis Services – eksploracja danych (data mining) – szkolenie omawia trzeci podstawowy obszar funkcjonalny SSAS, moduł służący do budowy i wykorzystania modeli data mining. Służą one do wyszukiwania informacji, reguł oraz ukrytych zależności w zbiorach danych. Znajdują wiele interesujących zastosowań np. do prognozowania przyszłych wartości danych, analizy i przewidywania zachowań klientów (wyszukiwanie podobieństw, analiza koszykowa), oceny danych pod kątem prawdopodobnych błędów (analiza ekstremów) i wiele innych. Szkolenie zapoznaje z narzędziami eksploracji danych dostępnymi na platformie Microsoft z użyciem wielu praktycznych scenariuszy.
    • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – szkolenie obejmujące tworzenie i wykorzystywanie zapytań w języku MDX. Użycie MDX pozwala na formułowanie skomplikowanych zapytań, z którymi zwykle nie radzą sobie wizualne narzędzia przeglądania kostek OLAP. MDX jest niezwykle bogaty w funkcje ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów biznesowych.
    • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku DAX – szkolenie obejmuje tworzenie i wykorzystanie języka DAX do pobierania i modyfikowania modeli tabelarycznych. Język DAX posiada dużą liczbę funkcji wbudowanych, które pozwalają na rozwiązywanie wielu często spotykanych problemów biznesowych.
    • SQL Server Analysis Services – administracja i optymalizacja działania – szkolenie przeznaczone dla osób chcących efektywnie zarządzać platformą analityczną firmy Microsoft. Obejmuje zagadnienia związane z konfiguracją serwera, jego bezpieczeństwem oraz strojeniem wydajnościowym.
   11. W ramach szkolenia zapewniamy
    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania i budowy wielowymiarowej bazy danych OLAP w środowisku Microsoft SQL Server Analysis Services. 
   Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych pozwalających na szybkie i efektywne wspieranie wszelkich procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach. Jest to cenna kompetencja dla osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem różnorodnych zestawień, raportów oraz analiz. 


   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Projektować strukturę wielowymiarowej bazy OLAP poprzez prawidłowe opisanie modelu wielowymiarowego.
   • Wykorzystać narzędzia Analysis Services do zrealizowania wielowymiarowej bazy OLAP na serwerze SSAS.
   • Wzbogacić strukturę kostek OLAP o zaawansowane elementy typu hierarchie parent-child, kalkulacje, akcje itp.
   • Tworzyć wydajne rozwiązania analityczne z wykorzystaniem partycjonowania danych, oraz agregacji.
   • Tworzyć bazy analityczne uwzgledniające różnorodne schematy zabezpieczeń dostępu.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.


   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni po 8 godzin lekcyjnych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   • Zasady i podstawowe pojęcia modelowania wielowymiarowego – tabele faktów, wymiary, miary, ziarno tabeli faktów, typy tabel faktów, addytywność miar.
   • Narzędzia wykorzystywane do budowy wielowymiarowych baz OLAP – Business Intelligence Development Studio, SQL Server Data Tools, SQL Server Management Studio, MDX Studio, BIDS Helper.
   • Tworzenie projektu Analysis Services – konfiguracja projektu.
   • Definiowanie źródła danych.
   • Budowa widoku źródła danych – logiczne klucze główne, relacje pomiędzy tabelami, tworzenie własnych formuł w tabelach, tworzenie widoków (Named Query).
   • Budowa wymiaru – definiowanie atrybutów, właściwości atrybutów, relacje pomiędzy atrybutami, hierarchie atrybutowe, tworzenie hierarchii użytkownika. Tworzenie hierarchii parent-child. Wykorzystanie operatorów unarnych oraz formuł agregujących.
   • Budowa kostki OLAP – definiowanie grup miar oraz miar, określanie relacji pomiędzy wymiarami a grupami miar. Relacja regularna, referencyjna, wiele-do-wielu. Właściwości miar (formatowanie).
   • Wdrożenie kostki OLAP – kompilacja projektu, wdrożenie projektu na serwerze, przetwarzanie (procesowanie) kostki OLAP oraz wymiarów. Obsługa błędów podczas procesowania.
   • Tworzenie kalkulacji w kostce OLAP – zasady budowy wyrażeń MDX, skrypt kalkulacyjny, najczęściej wykorzystywane funkcje języka MDX.
   • Agregacje – zasada działania agregacji. Tworzenie agregacji przy pomocy kreatora. Tworzenie agregacji przy pomocy analizy wykonywanych zapytań. Ręczne definiowanie agregacji. Kontrola działania agregacji.
   • Partycjonowanie kostek OLAP – tworzenie partycji. Procesowanie. Monitorowanie wykorzystania partycji. Tryby przechowywania danych (MOLAP, HOLAP, ROLAP). Przypisywanie projektów agregacji do partycji.
   • Akcje – rodzaje akcji. Tworzenie akcji. Wywoływanie akcji w aplikacjach klienckich.
   • Perspektywy – tworzenie i wykorzystanie.
   • Tłumaczenia – definiowanie tłumaczeń. Testowanie i wykorzystanie. Tłumaczenia przypisane do elementów wymiarów.
   • Bezpieczeństwo danych – definiowanie ról. Określanie uprawnień do kostek, wymiarów, elementów wymiarów. Wykorzystanie MDX do definiowania praw dostępu. Zasady wdrażania projektów OLAP ze zdefiniowanymi rolami (Deployment Wizard).

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

   • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo wykorzystanie języka MDX w zaawansowanych schematach agregacji danych oraz kalkulacjach (instrukcje SCOPE i FREEZE), budowę rozwiązań ROLAP (OLAP czasu rzeczywistego) z użyciem funkcji ProActive Caching, zapis danych do kostek OLAP z wykorzystaniem write-back, możliwe schematy skalowania baz OLAP oraz inne narzędzia SSAS. Techniki te są niezwykle przydatne do budowy rozwiązań odwzorowujących skomplikowane scenariusze biznesowe (np. planowanie, symulacje).
   • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych – modele tabelaryczne stanowią ważną alternatywę w odniesieniu do fizycznej realizacji bazy analitycznej. Oferują one prostszą budowę, szybsze wdrożenie do użycia produkcyjnego oraz bardzo szybkie przetwarzanie dużych zbiorów danych w pamięci RAM serwera. Szkolenie omawia proces budowy rozwiązania, jego wykorzystanie oraz wprowadza do budowy własnych formuł i zapytań w języku DAX.
   • SQL Server Analysis Services – eksploracja danych (data mining) – szkolenie omawia trzeci podstawowy obszar funkcjonalny SSAS, moduł służący do budowy i wykorzystania modeli data mining. Służą one do wyszukiwania informacji, reguł oraz ukrytych zależności w zbiorach danych. Znajdują wiele interesujących zastosowań np. do prognozowania przyszłych wartości danych, analizy i przewidywania zachowań klientów (wyszukiwanie podobieństw, analiza koszykowa), oceny danych pod kątem prawdopodobnych błędów (analiza ekstremów) i wiele innych. Szkolenie zapoznaje z narzędziami eksploracji danych dostępnymi na platformie Microsoft z użyciem wielu praktycznych scenariuszy.
   • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – szkolenie obejmujące tworzenie i wykorzystywanie zapytań w języku MDX. Użycie MDX pozwala na formułowanie skomplikowanych zapytań, z którymi zwykle nie radzą sobie wizualne narzędzia przeglądania kostek OLAP. MDX jest niezwykle bogaty w funkcje ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów biznesowych.
   • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku DAX – szkolenie obejmuje tworzenie i wykorzystanie języka DAX do pobierania i modyfikowania modeli tabelarycznych. Język DAX posiada dużą liczbę funkcji wbudowanych, które pozwalają na rozwiązywanie wielu często spotykanych problemów biznesowych.
   • SQL Server Analysis Services – administracja i optymalizacja działania – szkolenie przeznaczone dla osób chcących efektywnie zarządzać platformą analityczną firmy Microsoft. Obejmuje zagadnienia związane z konfiguracją serwera, jego bezpieczeństwem oraz strojeniem wydajnościowym.
   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33