Administering System Center Configuration Manager and Intune (20696C)

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Administering System Center Configuration Manager and Intune (20696C)

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy wdrażają, zarządzają i konserwująkomputery, urządzenia i aplikacje w organizacjach średnich, dużych i korporacjach. Głównym odbiorcą są osoby pracujące jako Enterprise Desktop Administrator . Odbiorcy szkolenia korzystają lub zamierzają korzystać z Configuration Managera do zarządzania i implementacji komputerów, urządzeń i aplikacji korporacyjnych. Administrator Enterprise Desktop może również korzystać z kilku narzędzi, w tym Windows ADK i MDT wspierać system operacyjny i zadania wdrażania aplikacji. Dodatkowo, ten kurs jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu MCSE 70-695.

   • Cele szkolenia

    Szkolenie pozwala uzyskać fachowe i praktyczne instrukcje na temat konfiguracji i praktyki zarządzania klientami i urządzeniami za pomocą programu System Center Configuration Manager oraz Microsoft Intune. Uczestnik uzyska informacje jak zarządzać oprogramowaniem, inwentaryzować sprzęt i oprogramowanie, zarządzać aplikacjami i jak przeprowadzić integrację z Intune. Ponadto poruszane są tematy z zakresu optymalizacji System Center Endpoint Protection, zarządzania zgodnością oraz tworzenia raportów zarządzania. Dodatkowo kurs pomaga również przygotować się do egzaminu 70-696.

   • Profil słuchaczy

    Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy wdrażają, zarządzają i konserwująkomputery, urządzenia i aplikacje w organizacjach średnich, dużych i korporacjach. Głównym odbiorcą są osoby pracujące jako Enterprise Desktop Administrator . Odbiorcy szkolenia korzystają lub zamierzają korzystać z Configuration Managera do zarządzania i implementacji komputerów, urządzeń i aplikacji korporacyjnych. Administrator Enterprise Desktop może również korzystać z kilku narzędzi, w tym Windows ADK i MDT wspierać system operacyjny i zadania wdrażania aplikacji. Dodatkowo, ten kurs jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu MCSE 70-695.

    Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych specjalistów, zwykle określanych jako Enterprise Desktop Administrator (EDAS). EDAS wdrażają, zarządzają i utrzymują komputery, urządzenia i aplikacje w całej organizacji, (typu średnie, duże przedsiębiorstwo lub korporacja). Znaczna ich część korzysta lub zamierza korzystać z najnowszych wersji Configuration Manager i Intune. EDAS obsługują komputery w domenie lub poza nią, zarządzają mobilnymi urządzeniami i bezpiecznym dostępem do danych na różnychsystemach, takich jak Windows, Windows Phone, Apple iOS i Android.

   • Wymagania wstępne

    Przed udziałem w tym kursie, uczestnicy muszą posiadać wiedzę na poziomie administratora systemu w zakresie:

    • Sieci komputerowych, w tym protokołów sieciowych, topologii, sprzętu, mediów, routingu, przełączania i adresowania.
    • Active Directory Domain Services (AD DS) - zasady czynne i podstawy zarządzania AD DS.
    • Instalacji, konfiguracji i rozwiązywanie problemów z systemem Windows dla komputerów osobistych.
    • Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI).
    • Podstawowe zrozumienie skryptów i składni Windows PowerShell.
    • Podstawowe zrozumienie ról i usług.
    • Podstawy konfiguracji urządzeń dla platform iOS, Android i Windows Mobile.
   • Czas trwania

    5 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Zarządzanie komputerami i urządzeniami przenośnymi w przedsiębiorstwie

    • Wstęp do zagadnień zarządzania systemami w przedsiębiorstwie
    • Przegląd architektury Configuration Manager
    • Przegląd narzędzi administracyjnych Configuration Manager
    • Narzędzia do monitorowania i diagnozowania
    • Wprowadzenie do zapytań i raportów

    Przygotowanie infrastruktury zarządzającej komputerami i urządzeniami mobilnymi

    • Konfigurowanie limitów i grup
    • Konfiguracja zasobów
    • Konfiguracja serwera Exchange Connector do zarządzania urządzeniami mobilnymi
    • Konfiguracja użytkowników i urządzeń

    Zarządzanie klientami

    • Omówienie klienta Configuration Manager
    • Wdrażanie klienta Configuration Manager
    • Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta
    • Zarządzanie ustawieniami klienta w Configuration Manager

    Zarządzanie inwentaryzacją komputerów i aplikacji

    • Przegląd inwentaryzacji
    • Konfiguracja inwentaryzacji oprogramowania
    • Zarządzanie kolekcją inwentaryzacji
    • Konfiguracja oprogramowania Software Metering
    • Konfiguracja i zarządzanie Asset Intelligence

    Dystrybucja i zarządzanie zawartością

    • Przygotowanie infrastruktury do zarządzania zawartością
    • Dystrybucja zawartości i zarządzanie zawartością w punktach dystrybucyjnych

    Zarządzanie aplikacjami

    • Wstęp do zarządzania aplikacjami
    • Tworzenie aplikacji
    • Wdrażanie aplikacji
    • Zarządzanie aplikacjami
    • Wdrażanie aplikacji wirtualnych przy użyciu System Center Configuration Manager (opcjonalnie)
    • Wdrażanie i zarządzanie aplikacją Windows Store

    Aktualizacja oprogramowania dla zarządzanych komputerów

    • Proces aktualizacji oprogramowania
    • Przygotowanie Configuration Manager dla aktualizacji oprogramowania
    • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
    • Konfiguracja reguł automatycznych
    • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów aktualizacji oprogramowania

    Wdrażanie Endpoint Protection dla komputerów zarządzanych

    • Endpoint Protection - wstęp do zagadnienia
    • Konfiguracja, wdrażanie i monitorowanie Endpoint Protection

    Zarządzanie zgodnością i bezpiecznym dostępem do danych

    • Przegląd ustawień zgodności
    • Konfiguracja ustawień zgodności
    • Wyniki zgodności
    • Zarządzanie zasobami i dostęp do danych

    Zarządzanie wdrożeniem systemu operacyjnego

    • Wdrożenie systemu operacyjnego - omówienie zagadnień
    • Przygotowania do wdrożenia systemu operacyjnego
    • Instalowanie systemu operacyjnego

    Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą Configuration Manager i Microsoft Intune

    • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
    • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi z infrastrukturą dodatkową
    • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą Configuration Manager i Intune
    • Zarządzanie ustawieniami oraz ochrona danych na urządzeniach mobilnych
    • Wdrażanie aplikacji dla urządzeń mobilnych

    Zarządzanie i utrzymanie witryny Configuration Manager

    • Konfiguracja administracji opartej na rolach
    • Konfiguracja zdalnych narzędzi
    • Przegląd konserwacji
    • Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie witryny Configuration Manager
   • Umiejętności

    Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:

    • Wykorzystać funkcje Configuration Manager i Intune i wyjaśnić, w jaki sposób można wykorzystać te funkcje do zarządzania komputerami PC i urządzeniami mobilnymi w środowisku przedsiębiorstwa.
    • Przygotować infrastrukturę zarządzania, w tym konfigurowanie granic, grup brzegowych i odkrycia zasobów i integrującej zarządzanie mobilne urządzenia z Microsoft Exchange Server.
    • Wdrażać i utrzymywać klienta Configuration Manager.
    • Konfigurowanie, zarządzanie i monitorowanie sprzętu i inwentaryzacji oprogramowania i używać Asset Inteligence oraz Software Metering
    • Zidentyfikować i skonfigurować najbardziej odpowiednią metodę dystrybucji oprogramowania.
    • Rozpowszechniać, wdrażać i monitorować aplikacje dla użytkowników zarządzanych i systemów.
    • Utrzymanie aktualizacji oprogramowania dla komputerów PC, którymi zarządza Configuration Manager.
    • Używać Configuration Manager do implementowania Endpoint Protection.
    • Konfigurowanie strategii wdrażania systemów operacyjnych za pomocą SCCM.
    • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi za pomocą Configuration Manager i Intune.
    • Zarządzanie i utrzymanie strony Configuration Manager.
   • Ścieżka rozwoju

    Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z z zagadnieniami w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem na poziomie zaawansowanym. Sugeruje się dalsze kształcenie w kierunku zarządzania systemami serwerowymi.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33