Implementing Data Models and Reports with SQL Server 2014(MS-20466D)

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Implementing Data Models and Reports

   with SQL Server 2014(MS-20466D)

   Opis szkolenia

   Kurs jest przeznaczony dla specjalistów baz danych, którzy muszą pełnić rolę Business Intelligence Developer tworząc rozwiązania do analizy i raportowania. Podstawowe ich obowiązki zawierają: wdrażanie modeli danych analitycznych, takich jak kostki OLAP, raporty wykonawcze oraz zarządzanie wysyłkami raportów, tworzenie pulpitów nawigacyjnych, wspieranie eksploracji danych i analizy predykcyjnej.

   • Cele szkolenia

    Kurs omawia przede wszystkim tworzenie korporacyjnych rozwiązań BI. Podaje, jak wdrażać wielowymiarowe modele danych tabelarycznych, dostarczać raporty z Microsoft® SQL Server® Reporting Services, tworzyć dashboardy z Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services i wykorzystać hurtownie danych biznesowo.

    Ten kurs jest przeznaczony dla uczestników, którzy są zainteresowani nauką SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Szkolenie obejmuje nowe funkcje w SQL Server 2014, a dodatkowo ważne funkcje w całej platformie SQL Server.

   • Profil słuchaczy

    Kurs jest przeznaczony dla specjalistów baz danych, którzy muszą pełnić rolę Business Intelligence Developer tworząc rozwiązania do analizy i raportowania. Podstawowe ich obowiązki zawierają: wdrażanie modeli danych analitycznych, takich jak kostki OLAP, raporty wykonawcze oraz zarządzanie wysyłkami raportów, tworzenie pulpitów nawigacyjnych, wspieranie eksploracji danych i analizy predykcyjnej.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników wymagane jest doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych, w tym:

    • Projektowanie znormalizowanych baz danych.
    • Tworzenie tabel i relacji.
    • Korzystanie z Transact-SQL.
    • Znajomość topologii danych schematu magazynu - poziom podstawowy
    • Podstawowa konstrukcja kodu (np.  pętle i rozgałęzienia).
    • Ogólne wiadomości o priorytetach biznesowych, takich jak przychody, rentowność i rachunkowości finansowej.
   • Czas trwania

    5 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Wprowadzenie do hurtowni danych

    • Przegląd hurtowni danych
    • Różne rozwiązania w hurtowniach danych

    Wprowadzenie do Business Intelligence i modelowania danych

    • Wprowadzenie do Business Intelligence
    • Microsoft Enterprise BI Platform

    Tworzenie wielowymiarowych baz danych

    • Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy
    • Tworzenie źródła oraz widoku źródła danych
    • Tworzenie kostki OLAP
    • Przegląd bezpieczeństwa kostki OLAP

    Praca z kostkami i wymiarami

    • Konfiguracja wymiarów
    • Definiowanie hierarchii atrybutów
    • Sortowanie i grupowanie w hierarchii.

    Praca z miarami i grupami miar

    • Praca z miarami
    • Praca z grupami miar

    Wprowadzenie do MDX

    • Podstawy MDX
    • Dodawanie obliczeń do kostki OLAP
    • Korzystanie z MDX w zapytaniach do kostek OLAP

    Dostosowywanie funkcjonalności kostek

    • Realizacja kluczowych wskaźników wydajności
    • Akcje
    • Tłumaczenia 

    Wdrożenie modelu tabelarycznego

    • Wprowadzenie do modeli tabelarycznych
    • Tworzenie modelu tabelarycznego
    • Korzystanie z Analysis Services w rozwiązaniach BI

    Wprowadzenie do języka DAX

    • Podstawy DAX 
    • Korzystanie z DAX do tworzenia kolumn obliczeniowych i miar w modelu tabelarycznym

    Raporty z SQL Server Reporting Services

    • Wprowadzenie do Reporting Services
    • Tworzenie raportu z Report Designer
    • Grupowanie i agregowanie danych w raporcie
    • Wyświetlanie danych w formie graficznej
    • Filtrowanie danych za pomocą parametrów

    Automatyzacja i subskrypcja raportów

    • Zarządzanie zabezpieczeniami raportów
    • Dostarczanie raportów z subskrypcji i alerty danych
    • Rozwiązywanie problemów z Reporting Services

    Użycie BI z SharePoint PerformancePoint Services

    • Wprowadzenie do SharePoint Server jako platformy BI
    • Bezpieczeństwo rozwiązań SharePoint Server BI
    • PerformancePoint Services

    Przeprowadzenie analizy predykcyjnej w hurtowni danych

    • Zastosowanie hurtowni danych
    • Korzystanie z dodatku dla Excela
    • Tworzenie niestandardowych rozwiązań Data Mining
    • Walidacja modelu w hurtowni danych
   • Umiejętności

    Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:

    • Opisać komponenty, architekturę i specyfikę rozwiązań BI.
    • Stworzyć wielowymiarową bazę danych Analysis Services.
    • Wdrożyć wymiary w kostce.
    • Przeprowadzić operacje konfiguracyjne na kostkach.
    • Użyć składni MDX.
    • Dostosować kostkę OLAP.
    • Wdrożyć model tabelaryczny danych w SQL Server Analysis Services.
    • Używać DAX.
    • Tworzyć raporty z Reporting Services.
    • Sparametryzować i dodać wykresy do raportów.
    • Zarządzać wykonaniem raportu.
    • Wdrożyć dashboard w SharePoint Server z PerformancePoint Services.
    • Zastosować Data Mining dla Predictive Analysis.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z kolejnego szkolenia BI:

    • Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33