Querying Microsoft SQL Server (20461D)

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Querying Microsoft SQL Server (20461D)

   Opis szkolenia

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Microsoft SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

   • Cele szkolenia

    Po zakończeniu szkolenia uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą pisać podstawowe zapytania Transact-SQL dla Microsoft SQL Server 2014. Kurs ten jest podstawą dla wszystkich ścieżek szkoleniowych związanych z SQL Serverem, a mianowicie dla administracji bazą danych, projektowania i programowania baz danych oraz dla Business Intelligence. Kurs pomaga przygotować się do egzaminu 70-461.

   • Profil słuchaczy

    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Microsoft SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Microsoft Windows.

   • Czas trwania

    5 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2014

    • Podstawowa architektura SQL Server
    • SQL Server - omówienie wersji
    • Pierwsze kroki z SQL Server Management Studio

    Wprowadzenie do T-SQL, tworzenie kwerend

    • Wprowadzenie T-SQL
    • Zestawy
    • Wyjaśnienie logiki predykatów
    • Omówienie kolejności operacji w SELECT

    Pisanie zapytań SELECT

    • Pisanie prostych instrukcji SELECT
    • Eliminowanie duplikatów z DISTINCT
    • Korzystanie z kolumn i aliasów tabel
    • Pisanie prostych wyrażeń CASE

    Zapytania do wielu tabel

    • Złączenia wewnętrzne
    • Złączenia zewnętrzne
    • Tworzenie zapytań z Cross Join i Self Join

    Sortowanie i filtrowanie danych

    • Sortowanie danych
    • Filtrowanie danych z klauzulą WHERE
    • Filtrowanie z TOP i OFFSET-FETCH
    • Praca z nieznanymi i brakującymi wartościami

    Praca z typami danych

    • Wprowadzenie do typów danych w SQL Serwer
    • Dane typu znakowego
    • Praca z typami daty i czasu (Date, Time)

    Korzystanie z DML do modyfikacji danych

    • Wstawianie danych
    • Zmiana i usuwanie danych

    Korzystanie z wbudowanych funkcji 

    • Pisanie zapytań z funkcjami wbudowanymi
    • Korzystanie z funkcji konwersji
    • Korzystanie z funkcji logicznych
    • Korzystanie z funkcji z użyciem NULL

    Grupowanie i agregowanie danych

    • Funkcje agregujące
    • Korzystanie z klauzuli GROUP BY
    • Filtrowanie z HAVING

    Korzystanie z podzapytań

    • Podzapytania z zawartością
    • Tworzenie skorelowanych podzapytań
    • Korzystanie z EXISTS

    Korzystanie z wyrażeń

    • Korzystanie z tabel pochodnych
    • Korzystanie z Common Table Expression (CTE)
    • Korzystanie z widoków
    • Funkcje z wartościami tablicowymi

    Korzystanie z operatorów

    • Tworzenie zapytań z operatorem UNION
    • Korzystanie z EXCEPT i INTERSECT
    • Korzystanie z APPLY

    Używanie funkcji okna

    • Tworzenie zapytań przy użyciu funkcji okna
    • Klauzula OVER

    Przestawianie i grupowanie

    • Pisanie zapytań z PIVOT i UNPIVOT
    • Praca ze zbiorami grup

    Wykonywanie procedur składowanych

    • Wykonywanie kwerendy z procedur składowanych
    • Przekazywanie parametrów do procedur składowanych
    • Tworzenie prostych procedur składowanych
    • Praca z Dynamic SQL

    Programowanie w T-SQL

    • Elementy programowania T-SQL
    • Kontrolowanie przebiegu programu

    Obsługa błędów

    • Korzystanie z bloków TRY / CATCH
    • Praca z informacjami o błędzie

    Wdrażanie transakcji

    • Transakcje i Database Engine
    • Kontrola transakcji
    • Poziomy izolacji

    Poprawa wydajności zapytań

    • Czynniki wpływające na wydajność zapytań
    • Wyświetlanie i praca z planem zapytania 

    Zapytania dot. metadanych

    • Zapytania z wykorzystaniem widoków i funkcji katalogowych
    • Wykorzystanie systemu procedur składowanych
    • Tworzenie zapytań z użyciem dynamicznych widoków zarządczych (DMV)
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Opisać podstawową architekturę Microsoft SQL Server 2014.
    • Zrozumieć podobieństwa i różnice między Transact-SQL i innymi językami programowania.
    • Napisać zapytania SELECT 
    • Napisać zapytanie do wielu tabel 
    • Sortować i filtrować dane 
    • Określić zastosowanie typów danych w SQL Server 
    • Modyfikować dane za pomocą Transact-SQL 
    • Używać wbudowanych funkcji 
    • Grupować dane
    • Używać podzapytań 
    • Używać wyrażeń tablicowych 
    • Używać operatorów 
    • Wykonywać procedury
    • Programować z T-SQL 
    • Wdrożyć obsługę błędów 
    • Wdrożyć obsługę transakcji
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    • Szkolenie: „Administering Microsoft SQL Server Databases (20462D)
   • Pobierz program

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33