MS SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

   Opis szkolenia

   W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem SQL Server Integration Services. Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania Integration Services do tworzenia zautomatyzowanych procesów przetwarzania i transferu danych

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem SQL Server Integration Services. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft a w szczególności części odpowiedzialnej za integrację oraz zachowanie jakości danych. Oprócz typowych procesów ETL Integration Services może być również zastosowane do automatyzacji wielu czynności administracyjnych wykonywanych na SQL Server.

    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Zaprojektować proces ETL mający na celu transfer danych z systemów źródłowych do hurtowni analitycznej.
    • Zrealizować proces ETL z wykorzystaniem dostępnych w Integration Services komponentów.
    • Prawidłowo konfigurować podstawowe elementy Control Flow i Data Flow pakietów SSIS.
    • Automatyzować wykonywanie procesu z użyciem narzędzi SQL Server.
    • Monitorować wykonywanie pakietów oraz zapewnić bezawaryjne działanie poprzez odpowiednią obsługę błędów.
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania Integration Services do tworzenia zautomatyzowanych procesów przetwarzania i transferu danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne dla programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft oraz dla osób pełniących rolę administratorów serwerów, na których pracują usługi SQL Server..

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    SSIS – podstawowe pojęcia, architektura, komponenty

    Narzędzia –SQL Server Data Tools, Tworzenie projektu.

    Tworzenie pakietu SSIS

    • Definiowanie połączeń (Connection Managers)
    • Dodawanie i konfigurowanie elementów Control Flow,
    • Wykorzystanie kontroli przebiegu.
    • Wykonanie pakietu.
    • Zachowanie pakietu jako pliku lub w repozytorium
    • Narzędzia dtexec i dtexecui.

    Definiowanie Data Flow – zasada działania

    • Definiowanie źródeł danych oraz miejsc docelowych
    • Wykorzystanie jako źródeł baz danych, plików tekstowych, plików Excel.

    Najczęściej używane transformacje 

    • Konwersja danych
    • Dodawanie kolumn wyliczanych
    • Agregacja danych
    • Sortowanie danych
    • Łączenie danych z różnych źródeł (LookUp)
    • Konwersja typów danych.

    Łączenie i rozdzielanie przebiegów danych (Union All oraz Conditional Split).

    Obsługa błędów w przepływie danych.

    Obsługa zdarzeń w pakietach.

    Wykorzystanie Execute SQL Task do wykonywania operacji na bazach danych.

    Użycie Send Mail Task do wysyłania wiadomości pocztowych.

    Korzystanie z pętli For i Foreach

    Wykorzystanie zmiennych oraz parametrów. 

    • Użycie wyrażeń do dynamicznego ustawiania wartości właściwości elementów pakietu.

    Korzystanie z funkcjonalności SSIS Catalog

    • Wdrażanie pakietów
    • Logowanie i posługiwanie się raportami
    • Korzystanie z środowisk uruchomieniowych

    Przykłady zastosowania komponentów skryptowych (Script Task, Script Component).

    Wprowadzenie do możliwości Azure Data Factory i Mapping Data Flow

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • komplet materiałów szkoleniowych
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem SQL Server Integration Services. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft a w szczególności części odpowiedzialnej za integrację oraz zachowanie jakości danych. Oprócz typowych procesów ETL Integration Services może być również zastosowane do automatyzacji wielu czynności administracyjnych wykonywanych na SQL Server.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Zaprojektować proces ETL mający na celu transfer danych z systemów źródłowych do hurtowni analitycznej.
   • Zrealizować proces ETL z wykorzystaniem dostępnych w Integration Services komponentów.
   • Prawidłowo konfigurować podstawowe elementy Control Flow i Data Flow pakietów SSIS.
   • Automatyzować wykonywanie procesu z użyciem narzędzi SQL Server.
   • Monitorować wykonywanie pakietów oraz zapewnić bezawaryjne działanie poprzez odpowiednią obsługę błędów.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania Integration Services do tworzenia zautomatyzowanych procesów przetwarzania i transferu danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne dla programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft oraz dla osób pełniących rolę administratorów serwerów, na których pracują usługi SQL Server..

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   SSIS – podstawowe pojęcia, architektura, komponenty

   Narzędzia –SQL Server Data Tools, Tworzenie projektu.

   Tworzenie pakietu SSIS

   • Definiowanie połączeń (Connection Managers)
   • Dodawanie i konfigurowanie elementów Control Flow,
   • Wykorzystanie kontroli przebiegu.
   • Wykonanie pakietu.
   • Zachowanie pakietu jako pliku lub w repozytorium
   • Narzędzia dtexec i dtexecui.

   Definiowanie Data Flow – zasada działania

   • Definiowanie źródeł danych oraz miejsc docelowych
   • Wykorzystanie jako źródeł baz danych, plików tekstowych, plików Excel.

   Najczęściej używane transformacje 

   • Konwersja danych
   • Dodawanie kolumn wyliczanych
   • Agregacja danych
   • Sortowanie danych
   • Łączenie danych z różnych źródeł (LookUp)
   • Konwersja typów danych.

   Łączenie i rozdzielanie przebiegów danych (Union All oraz Conditional Split).

   Obsługa błędów w przepływie danych.

   Obsługa zdarzeń w pakietach.

   Wykorzystanie Execute SQL Task do wykonywania operacji na bazach danych.

   Użycie Send Mail Task do wysyłania wiadomości pocztowych.

   Korzystanie z pętli For i Foreach

   Wykorzystanie zmiennych oraz parametrów. 

   • Użycie wyrażeń do dynamicznego ustawiania wartości właściwości elementów pakietu.

   Korzystanie z funkcjonalności SSIS Catalog

   • Wdrażanie pakietów
   • Logowanie i posługiwanie się raportami
   • Korzystanie z środowisk uruchomieniowych

   Przykłady zastosowania komponentów skryptowych (Script Task, Script Component).

   Wprowadzenie do możliwości Azure Data Factory i Mapping Data Flow

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • komplet materiałów szkoleniowych
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33