Oracle PL/SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnik realizował będzie zadania mające za zadanie zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem programowania PL/SQL na serwerze Oracle. Forma warsztatów ma na celu maksymalne skoncentrowanie się na praktycznym wykorzystaniu tego języka w rozwiązywaniu problemów dotyczących obsługi danych oraz zarządzania strukturą bazy danych. Celem szklenia jest osiągniecie biegłości w tworzeniu różnorodnych struktur języka PL/SQL.

 • Profil słuchaczy

  Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL oraz podstawy języka programowania PL/SQL, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresu programowania baz Oracle.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw składni języka SQL oraz podstaw programowania w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Zalecana jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle” oraz „Oracle PL/SQL - język programowania”.

 • Czas trwania

  2 dni – 16 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń realizowanych pod kierunkiem instruktora. Wykonanie poszczególnych zadań jest na bieżąco weryfikowane i komentowane. Liczba i różnorodność zadań mają spowodować utrwalenie umiejętności oraz przygotować uczestników na radzenie sobie z praktycznymi problemami spotykanymi w bazach danych.

 • Wiedza i umiejętności praktyczne

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka poszerzy i ugruntuje swoje umiejętności w zakresie:

  • Wykorzystania skryptów (bloki anonimowe) w bieżących działaniach na bazie,
  • Stosowania procedur i funkcji jako jednostek składowanych, w programowaniu po stronie serwera,
  • Obsłudze wyjątków,
  • Wykorzystaniu różnych rodzajów kursorów w dostępie do danych,
  • Stosowaniu kodu dynamicznego w tworzeniu kodu elastycznego i uniwersalnego,
  • Zastosowaniu wyzwalaczy do automatyzacji zadań na serwerze,
  • Użytkowaniu pakietów wbudowanych,
  • Tworzeni pakietów użytkownika,
  • Wykorzystaniu transakcji autonomicznych,
  • Unikania typowych problemów wydajnościowych podczas programowania w środowisku Oracle.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Oracle PL/SQL - poziom zaawansowany”
  • Oracle Database Database PL/SQL Language Reference, 18c

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33