Warsztaty – Business Intelligence w Comarch BI Point

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest prezentacja funkcjonalności Comarch BI Point. Szkolenie ma przekazać uczestnikom możliwie jak największy zasób wiedzy z zakresu rozwiązań i narzędzi BI w systemie Comarch BI Point. Po odbyciu szkolenia Uczestnik będzie posiadał wiedzę, umiejętności instalacji i konfiguracji Comarch BI Point oraz korzystania z podstawowych i zaawansowanych opcji dostępnych w aplikacji. 

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie średniozaawansowane zawierające wszystkie dostępne funkcje aplikacji Comarch BI Point. Przeznaczone jest przede wszystkim dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP w zakresie obszarów BI u Klientów. Zapraszamy także Klientów sektora Comarch ERP poszukujących nowoczesnych rozwiązań biznesowych, zajmujących się przygotowywaniem analiz biznesowych dla kadry zarządzającej.

 • Wymagania wstępne

  Wymagany status Partnera lub Klienta Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP. Wymagana jest elementarna znajomość Comarch ERP Business Intelligence. W przypadku Partnerów najlepiej poparta praktycznym doświadczeniem wdrożeniowym (realizacja pierwszych wdrożeń systemu u Klienta). W przypadku Klientów znajomość elementarnych rozwiązań i narzędzie BI Comarch ERP. Podczas szkolenia przydatna będzie znajomość zapytań SQL.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  Czas trwania: 16 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 2 dni.
  Koszt: 900.00 zł netto/osoba.
  Grupa: min. 6 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
  Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
  Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (nośnik lub on-line).
  Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  Test sprawdzający/Egzamin: Test w wersji papierowej, pod koniec szkolenia.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się systemem Comarch BI Point. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Wdrożeniowców i Konsultantów sektora Comarch ERP. Prowadzone na najnowszej wersji Comarch BI Point Standalone, na bazach systemów Comarch ERP XL BI oraz Comarch ERP Altum BI.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Dzień 1
  Powitanie i omówienie programu szkolenia

  • (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Comarch BI Point - Wprowadzenie

  • Wprowadzenie do aplikacji
  • Omówienie trendów oraz rozwiązań zastosowanych w aplikacji
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:10-09:40)

  Modele sprzedaży i licencjonowania

  • Prezentacja aplikacji BI Point w różnych produktach
  • Przedstawienie kosztów i rodzajów licencji
  • (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 09:40-10:00)

  Instalacja wymaganych składowych aplikacji Comarch BI Point

  • Instalacja dodatków niezbędnych do działania aplikacji Comarch BI Point
  • Instalacja PostgreSQL oraz PostGIS
  • Instalacja Internetowych Usług Informacyjnych
  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 10:00-11:00)

  Konfiguracja Comarch BI Point

  • Prezentacja kroków koniecznych do prawidłowej konfiguracji Comarch BI Point
  • Konfiguracja Silnika Analitycznego
  • Konfiguracja Bazy Geolokalizacyjnej
  • (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 11:00-13:00)

  Przerwa obiadowa

  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:00-14:00)

  Porady wdrożeniowe

  • Omówienie konfiguracji Comarch BI Point w środowisku prezentacyjnym
  • Wymagania systemowe i serwerowe
  • Optymalizacja PostgreSQL
  • Różnice pomiędzy Comarch BI Point Standalone, a Comarch BI Point
  • dostępnym w produktach ERP
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 14:00-14:30)

  Pierwsze uruchomienie aplikacji Comarch BI Point

  • Logowanie do aplikacji
  • Konfiguracja użytkowników
  • Konfiguracja uprawnień w aplikacji 
  • Przegląd opcji dostępnych w Panelu Administratora
  • Przegląd opcji dostępnych w repozytorium raportów/dashboardów
  • (przewidywany czas modułu ok. 90 min., 14:30-16:00)

  Podsumowanie, pytania

  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 16:00-17:00)

  Dzień 2

  Powitanie i omówienie programu szkolenia

  • (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Comarch BI Point – Raporty Olap

  • Tworzenie oraz edycja raportów Olap
  • Prezentacja opcji dostępnych na raportach Olap
  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 09:10-10:10)
  • Comarch BI Point – Raporty SQL

  Tworzenie źródeł danych

  • Modyfikacja zapytań SQL
  • Zakładka Model Danych
  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 10:10-11:10)


  Comarch BI Point - Dashboardy

  • Prezentacja wszystkich kontrolek dostępnych na dashboardach
  • Przegląd opcji dostępnych na kontrolkach dashboardów
  • (przewidywany czas modułu ok. 110 min., 11:10-13:00)

  Przerwa obiadowa

  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:00-14:00)

  Comarch BI Point – Subskrypcje

  • Tworzenie i edycja subskrypcji w Comarch BI Point
  • (przewidywany czas modułu ok. 15 min., 14:00-14:15)

  Comarch BI Point – Połączenia i modele wieloźródłowe

  • Omówienie pozostałych źródeł danych w Comarch BI Point
  • (przewidywany czas modułu ok. 75 min., 14:15-15:30)

  Comarch BI Point – zadania praktyczne

  • Przykładowe zadania praktyczne do wykonania przez uczestników szkolenia
  • Samodzielne tworzenie raportów oraz dashboardów z wykorzystaniem dostępnych kontrolek
  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 15:30-16:30)


  Podsumowanie, pytania, ocena szkolenia, test sprawdzający i rozdanie certyfikatów

  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/czka będzie potrafić:

  • poprawnie skonfigurować Comarch BI Point;
  • tworzyć i edytować raporty Olap/Sql w Comarch BI Point;
  • tworzyć oraz edytować dashboardy w Comarch BI Point;
  • tworzyć oraz edytować subskrypcje w Comarch BI Point;
  • tworzyć i wykorzystywać modele pochodzące z wielu źródeł danych.
 • Ścieżka rozwoju

  Uczestnikom kursu rekomendujemy inne szkolenia i e-szkolenia z zakresu Comarch ERP XL BI oraz Comarch ERP Altum BI. Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/. Wszelkie sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu przynajmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa. Nie zaznaczenie wszystkich poprawnych odpowiedzi w danym pytaniu skutkuje brakiem otrzymania punktów. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma możliwości drugiego podejścia do testu. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na przynajmniej 7 pytań. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w systemie szkoleniowym Comarch SA.


  Egzamin – nie dotyczy.

   

   

   

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33