Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum - BPM

 • Cele szkolenia

  Pierwszym założeniem szkolenia jest zaznajomienie Uczestnika z zaawansowanymi możliwościami budowy, konfiguracji i wdrażania wykonywalnych procesów biznesowych z wykorzystaniem Edytora Procesów BPM. Drugim założeniem - nauczenie Uczestników możliwych sposobów rozszerzania modułu BPM przy pomocy napisanych przez siebie bibliotek. Warsztaty polegają na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń bezpośrednio w Comarch ERP Altum i BPM oraz praktyczne pisanie rozszerzeń przy wykorzystaniu Visual Studio 2010 pod kierunkiem Programistów z Comarch SA

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum / Comarch Retail. Adresujemy je do programistów, administratorów i wdrożeniowców, zajmujących się rozszerzaniem, konfiguracją i wdrażaniem Comarch ERP Altum z wykorzystaniem modułu BPM.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Zalecane jest ukończenie pierwszych szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum. Wymagana znajomość Comarch ERP Altum w stopniu podstawowym, szczególnie modułu BPM oraz znajomości środowiska programowania .NET 2.0+, SQL Server 2005+ oraz Visual Studio 2010. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Altum.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  1. Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
  2. Koszt: 400.00 zł netto/osoba + 23% VAT.
  3. Grupa: min. 6 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
  4. Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
  5. Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD, on-line).
  6. Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  7. Test sprawdzający/Egzamin: egzamin autoryzacyjny Comarch ERP Altum (on-line) pod koniec szkolenia.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie stacjonarne (ćwiczenia przy komputerach), autoryzacyjne i obowiązkowe. Realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów (Inżynierów systemowych/Programistów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Altum.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Powitanie i krótkie omówienie programu szkolenia  

  •   (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Omówienie modułu Comarch ERP Altum BPM

  • Omówienie koncepcji aplikacji typu BPM
  • Przygotowanie środowiska Comarch ERP Altum BPM
  • Omówienie integracji Comarch ERP Altum - BPM
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 09:10-09:50)

  Wstęp do procesów BPM w Comarch ERP Altum

  • Omówienie koncepcji budowy procesu biznesowego
  • - Interfejs użytkownika; Aktywności; Argumenty i zmienne; Zasada działania procesu
  • Tworzenie prostego globalnego procesu biznesowego
  • Uruchamianie procesów globalnych (testowe i produkcyjne)
  • Omówienie lokalnych procesów biznesowych
  • Tworzenie lokalnego procesu biznesowego
  • Uruchamianie procesów lokalnych
  • (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 09:50-11:50)

  Zaawansowane możliwości Comarch ERP Altum BPM

  Tworzenie zaawansowanych globalnych procesu biznesowych

  • Zdarzenia startowe; Kontekst Comarch ERP Altum
  • Harmonogramy; Komunikaty do skrzynki zadań; Podprocesy 

  Monitorowanie i zarządzanie działającymi procesami

  •  Profile śledzenia i Wpływ na wydajność
  • (przewidywany czas modułu ok.70 min., 11:50-13:00)

  Przerwa obiadowa 

  •   (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:00-14:00)

  Rozszerzalność Comarch ERP Altum BPM cz. I

  • Tworzenie własnych zdarzeń startowych
  • Tworzenie własnych obiektów biznesowych
  • Tworzenie własnych aktywności
  • (przewidywany czas modułu ok. 75 min., 14:00-15:15)

  Rozszerzalność Comarch ERP Altum BPM cz. II

  • Tworzenie własnego zadania do skrzynki zadań Inbox
  • (przewidywany czas modułu ok. 75 min., 15:15-16:30)

  Zakończenie szkolenia, egzamin autoryzacyjny, ankieta i zakończenie szkolenia

  •    (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 16:30-17:15)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu Edytora Procesów BPM i pozna możliwości rozszerzania modułu BPM.

 • Ścieżka rozwoju

  W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum wchodzą (obowiązkowe):

  • Autoryzacja Comarch ERP Altum i Comarch Retail;
  • Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie z egzaminem (dostępne także w wersji e-szkolenia); 
  • Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka z egzaminem (jw.); 
  • Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość z egzaminem (jw.); 
  • Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence z egzaminem (jw.).

  Plus autoryzacyjne techniczne (także obowiązkowe):

  • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność z egzaminem;
  • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPM z egzaminem.

  Proponujemy część szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum w wersji e-learningowej. Nazwy tych szkoleń są poprzedzone literą „E”. Aby zrealizować pełny cykl niezbędne jest ukończenie wszystkich szkoleń cyklu w wersji stacjonarnej lub w wersji e-learningowej i stacjonarnej (patrz: poniższa tabela). 

  Polecamy zaawansowane warsztaty Comarch ERP Altum (nieobowiązkowe):

  • Comarch ERP Altum BPM – warsztaty zaawansowane; 
  • Comarch ERP Altum Logistyka – warsztaty zaawansowane; 
  • Comarch ERP Altum Księgowość i Business Intelligence – warsztaty zaawansowane.
 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest egzaminem autoryzacyjnym Comarch Retail (wielokrotnego wyboru), składającym się z 20 pytań i przeprowadzonym on-line. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu – to więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie, zostanie ona także wysłana na adres e-mail Uczestnika. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu (egzamin odbędzie się w wyznaczonym przez Pracownika Comarch terminie).

  Test sprawdzający – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Comarch ERP Altum Logistyka – warsztaty zaawansowane

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA w obszarze logistyki

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33