Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom szerokiej wiedzy dotyczącej budowy systemu Comarch ERP Altum, w szczególności elementów systemu czyniących go elastyczną i rozszerzalną platformą biznesową. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik powinien znać ogólną architekturę systemu Comarch ERP Altum oraz mechanizmy pozwalające rozszerzać ten system o funkcje specyficzne dla konkretnego biznesu.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Adresujemy je do programistów, administratorów i wdrożeniowców, zajmujących się rozszerzaniem, konfiguracją i wdrażaniem Comarch ERP Altum.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Zalecane jest ukończenie pierwszych szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum. Wymagana bardzo dobra znajomość platformy .Net Framework oraz języka C#. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Altum.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: 24 godziny zegarowe (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 3 dni.
  • Koszt: 1 050.00 zł netto/osoba + 23% VAT.
  • Grupa: min. 6 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
  • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
  • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD, on-line).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  • Test sprawdzający/Egzamin: egzamin autoryzacyjny Comarch ERP Altum (on-line) pod koniec szkolenia.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie stacjonarne (ćwiczenia przy komputerach), autoryzacyjne i obowiązkowe. Realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów (Inżynierów systemowych/Programistów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Altum.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  I dzień 

  Powitanie i krótkie omówienie programu szkolenia

  •    (przewidywany czas modułu ok. 5 min., 09:00-09:05)

  1. Ogólna architektura systemu Comarch ERP Altum

  Wprowadzenie do zagadnień rozszerzalności

  • Przedstawienie ogólnej logiki konstrukcji Comarch ERP Altum
  • Rozszerzanie istniejących elementów systemu
  • Tworzenie nowego modułu
  • Komunikacja z zewnątrz za pomocą API
  • Przykład rozszerzenia
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:05-09:35)

  Czym jest API Comarch ERP Altum?

  • TrueAPI, MainAPI
  • Na czym polega wersjonowanie?
  • Narzędzia wspomagające (API Compatibility Studio) - demonstracja
  • (przewidywany czas modułu ok. 35 min., 09:35-10:10)

  Bazy danych 

  • Konfiguracyjna i firmowa
  • Omówienie najważniejszych schematów w bazie firmowej
  • Standardy nazewnicze
  • Jak rozszerzać bazę danych?
  • (przewidywany czas modułu ok. 25 min., 10:10-10:35)

  Podstawowe pojęcia i klasy 

  • Encje biznesowe i ich klasa bazowa
  • Obserwatory
  • Serwisy biznesowe
  • Standardy nazewnicze
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 10:35-11:05)

  Moduły i proces ich ładowania 

  • Biznesowe i prezentacyjne (oraz ich konfiguracja)
  • Metadane
  • Klasy Locator oraz ObjectFactory
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 11:05-11:35)

  Podsumowanie    

  • (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 11:35-11:45)

  2. Rozszerzalność istniejących elementów systemu

  Wprowadzenie  

  •  (przewidywany czas modułu ok. 5 min., 11:45-11:50)

  Rozszerzalność encji biznesowej

  • Dodatkowe informacje (pola)
  • Pobieranie danych za pomocą atrybutu SQL
  • Pobieranie danych za pomocą atrybutu JOIN
  • Omówienie mechanizmów rozszerzania list
  • Pobieranie danych z atrybutów
  • (przewidywany czas modułu ok. 80 min.,11:50-13:10)

  Przerwa obiadowa 

  •    (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:10-14:10)

  Rozszerzenia serwisów biznesowych

  • Wykonywanie dodatkowych akcji po wykonaniu akcji w systemie
  • Połączenie z bazą danych i pobranie danych
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 14:10-14:50)

  Dodawanie pól rozszerzeń w Hydrze 

  • Pola na podstawie atrybutów
  • Pole na podstawie rozszerzeń encji
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 14:50-15:30)

  Rozszerzanie formatek systemowych

  • Obsługa zdarzeń workitema
  • Obsługa dodatkowych przycisków ribbona
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 15:30-16:10)

  Rozszerzanie walidacji encji biznesowych

  • Konfiguracja walidatorów standardowych
  • Implementacja własnych walidatorów
  • Rozszerzanie walidacji istniejących obiektów
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 16:10-16:50)

  Podsumowanie i zakończenie I dnia szkolenia    (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 16:50-17:00)

  II dzień

  Comarch ERP Altum

  • Przedstawienie ogólnej logiki konstrukcji Comarch ERP Altum
  • Instalacja
  • Menadżer baz
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:10-09:40)

  3. Implementacja nowego modułu 

  Wprowadzenie     (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 09:00-09:20)

  Encje biznesowe 

  • Utworzenie modelu danych
  • (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 09:20-09:40)

  Profil – ribbon

  • Praca z edytorem profili - omówienie
  • Utworzenie zakładek dla budowanych kontrolek
  • (przewidywany czas modułu ok. 100 min., 09:40-11:20)

  Cykl życia formularza

  • Omówienie klas bazowych i ich zastosowania
  • (przewidywany czas modułu ok. 70 min., 11:20-12:30)

  Przerwa obiadowa 

  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 12:30-13:30)

  Budowanie formularzy w Comarch ERP Altum

  • Przedstawienie zestawu kontrolek wykorzystywanego w Comarch ERP Altum
  • Kontrolki DevExpress – instalacja, licencjonowanie
  • Zbudowanie kontrolki listy i szczegółów
  • (przewidywany czas modułu ok. 100 min., 13:30-15:10)

  Otwieranie formatek 

  • Omówienie zagadnienia WorkItemów
  • (przewidywany czas modułu ok. 95 min., 15:10-16:45)

  Podsumowanie i zakończenie II dnia szkolenia

  •    (przewidywany czas modułu ok. 15 min., 16:45-17:00)

  III dzień

  4. Implementacja nowego modułu (cd.)

  Wprowadzenie  

  •   (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 09:00-09:20)

  Zdefiniowanie API i implementacja operacji biznesowych

  • Implementacja serwisu biznesowego
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 09:20-10:00)

  Walidacja

  • Obserwatory
  • Komponent ErrorProvider
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 10:00-10:30)

  Obsługa wyjątków i wyświetlanie komunikatów

  • Zastosowanie wyjątku bazowego (B2BusinessLogicException)
  • Pokazywanie komunikatów (InfoBar)
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 10:30-11:10)

  Bezpieczeństwo w Comarch ERP Altum  

  •  (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 11:10-11:50)

  Dodawanie nowego typu dokumentu

  •    (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 11:50-12:40)

  Podsumowanie  

  •  (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 12:40-12:50)

  Przerwa obiadowa 

  •    (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 12:50-13:50)

  5. Integracja z zewnętrz poprzez API

  Wprowadzenie  

  •  (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 13:50-14:00)

   Używanie API 

  • Ładowanie modułów
  • Logowanie
  • Praca z serwisami
  • (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 14:00-14:50)

  Implementacja WebService’ów 

  • Wystawienie Comarch ERP Altum poprzez interfejs WebService
  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 14:50-15:50)

  Podsumowanie

  •     (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 15:50-16:00)

  Zakończenie szkolenia, egzamin autoryzacyjny, ankieta i zakończenie szkolenia

  •  (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 16:00-16:45)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik nabędzie umiejętności dotyczącej architektury systemu Comarch ERP Altum.

 • Ścieżka rozwoju

  W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum wchodzą (obowiązkowe):

  • Autoryzacja Comarch ERP Altum i Comarch Retail;
  • Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie z egzaminem (dostępne także w wersji e-szkolenia); 
  • Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka z egzaminem (jw.); 
  • Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość z egzaminem (jw.); 
  • Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence z egzaminem (jw.).

  Plus autoryzacyjne techniczne (także obowiązkowe):

  • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność z egzaminem;
  • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPM z egzaminem.

  Proponujemy część szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum w wersji e-learningowej. Nazwy tych szkoleń są poprzedzone literą „E”. Aby zrealizować pełny cykl niezbędne jest ukończenie wszystkich szkoleń cyklu w wersji stacjonarnej lub w wersji e-learningowej i stacjonarnej (patrz: poniższa tabela). 

  Polecamy zaawansowane warsztaty Comarch ERP Altum (nieobowiązkowe):

  • Comarch ERP Altum BPM – warsztaty zaawansowane; 
  • Comarch ERP Altum Logistyka – warsztaty zaawansowane; 
  • Comarch ERP Altum Księgowość i Business Intelligence – warsztaty zaawansowane.
 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest egzaminem autoryzacyjnym Comarch Retail (wielokrotnego wyboru), składającym się z 20 pytań i przeprowadzonym on-line. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu – to więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie, zostanie ona także wysłana na adres e-mail Uczestnika. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu (egzamin odbędzie się w wyznaczonym przez Pracownika Comarch terminie).

  Test sprawdzający – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Comarch ERP Altum Logistyka – warsztaty zaawansowane

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA w obszarze logistyki

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33