Comarch ERP Altum Logistyka – warsztaty zaawansowane

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom szerokiej wiedzy dotyczącej funkcjonalności z zakresu logistyki w systemie Comarch ERP Altum. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności umożliwią Uczestnikom samodzielne modelowanie i realizację wielu procesów biznesowych. Uczestnik nabędzie umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi dostępnych w Comarch ERP Altum m.in. zarządzania magazynami, obsługi konsygnacji oraz pozna główne wyróżniki systemu.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA w obszarze logistyki. 

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Nieobowiązkowe i uzupełniające wiedzę cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Niezbędne jest ukończenie pełnego cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum i realizacja pierwszych wdrożeń tego systemu u Klienta. Wymagana znajomość systemu Comarch ERP Altum w zakresie logistyki, która pozwoli na dalsze poszerzanie wiedzy i umiejętności w tych aspektach.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
  • Koszt: 400.00 zł netto/osoba + 23% VAT.
  • Grupa: min. 6 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
  • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
  • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD, on-line).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający w wersji papierowej pod koniec szkolenia.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie stacjonarne (ćwiczenia przy komputerach), uzupełniające i nieobowiązkowe. Realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Kurs prowadzony pod kierunkiem Specjalistów (Konsultantów / Wdrożeniowców) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Altum.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Powitanie i krótkie omówienie programu szkolenia

  •    (przewidywany czas modułu ok. 5 min., 09:00-09:05)

  Zakup/Sprzedaż

  • Faktury zaliczkowe – sposoby generowania oraz częściowe rozliczanie
  • Sprzedaż z brakami
  • Koszty dodatkowe
  • Zatwierdzanie ilościowe
  • Korekty kosztu
  • Korekty generowane i ręczne 
  • Obsługa odwrotnego obciążenia
  • Artykuły powiązane
  • ECOD
  • (przewidywany czas modułu ok. 175 min., 09:05-12:00)

  Przerwa

  •    (przewidywany czas modułu ok. 15 min., 12:00-12:15)

  Zarządzanie magazynami I

  • Bilans stanu towarów
  • Prognoza popytu
  • Lista RKZ
  • Historyczność stanów magazynowych
  • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 12:15-13:00)

  Przerwa obiadowa 

  •    (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:00-14:00)

  Konsygnacja

  • Obsługa procesu konsygnacyjnego (dwupoziomowego) – od przyjęcia towaru do rozliczenia z dostawcą
  • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 14:00-14:45)

  Reklamacje

  • Reklamacje sprzedaży
  • Reklamacje zakupu
  • Wzorce obsługi reklamacji
  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 14:45-15:25)

  Przerwa

  •    (przewidywany czas modułu ok. 15 min., 15:25-15:40)

  Zakup/Sprzedaż II

  • Pilnowanie marży
  • Kredyt kupiecki
  • (przewidywany czas modułu ok. 25 min., 15:40-16:05)

  Wyróżniki systemu Comarch ERP Altum

  • Metoda kolejkowania AVCO
  • Wielofirmowość
  • Wielowalutowość
  • (przewidywany czas modułu ok. 25 min., 16:05-16:30)

  Podsumowanie, test sprawdzający i zakończenie szkolenia  

  •  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik nabędzie umiejętności dotyczącej:

  • znajomości zaawansowanych narzędzi logistycznych;
  • zamodelowania zaawansowanych ścieżek biznesowych;
  • swobodnego poruszania się po obszarze handlowo-magazynowym;
  • analizy przedsiębiorstwa pod kątem gospodarki magazynowej oraz finansowej;
  • praktycznego wykorzystania narzędzi dostępnych w systemie.
 • Ścieżka rozwoju

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

  Egzamin – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Comarch ERP Altum Logistyka – warsztaty zaawansowane

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA w obszarze logistyki

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33