E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych

Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

 • Cele szkolenia

  E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z podstawowym funkcjonowaniem schematów księgowych. Założeniem podstawowym jest pomoc w usprawnieniu swojej bieżącej pracy poprzez wykorzystanie automatycznych wzorców księgowań. Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia schematów księgowych umożliwiających automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych dokumentów w systemie. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu.
 • Profil słuchaczy

  E-dostęp przeznaczony jest dla Klientów – użytkowników pracujących już z systemem Comarch ERP Optima (zatrudnionych w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także Osobom indywidulanym zainteresowanym poznaniem dalszych możliwości Comarch ERP Optima w zakresie pełnej Księgowości oraz nowo zatrudnionym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana jest praktyczna znajomość zagadnień księgowo-rachunkowych i podstawowa znajomość Księgi Handlowej w Comarch ERP Optima. Pomóc w tym może wcześniejsza realizacja dostępu E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem.
 • Wymagania wstępne

  E-dostęp NIE wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA. Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami (pomocne).
 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
  • Koszt: 59.90 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem).
  • Grupa: bez limitu.
  • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP lub ofertę Comarch E-Sklep (jeśli dany temat jest już w tym obszarze dostępny do kupna) w ciągu 48h Uczestnik uzyskuje podstawowe informacje o ofercie e-dostępów Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
  • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-learningowego (uzyskanie pozytywnego wyniku testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia). Bez egzaminu (autoryzacyjnego, certyfikującego).
 • Metoda realizacji szkolenia

  E-dostęp drugiego stopnia trudności – średniozaawansowany. Elektroniczny (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video i opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu kursu. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Schematy księgowe – informacje ogólne
  Lista schematów księgowych
  Nagłówek schematu księgowego
  Elementy schematu księgowego
  Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
  Księgowanie schematem
  Podgląd zapisu księgowego
  Przygotowanie do budowy schematu
  Sprawdzenie poprawności schematu

  Schematy do rej. VAT
  Jak zaksięgować fakturę sprzedaży prostym schematem?
  Jak zaksięgować fakturę zakupu z podziałem odliczeń na Tak/Warunkowo/Nie?
  Jak zaksięgować fakturę zakupu z wykorzystaniem segmentów kont na kategoriach?
  Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne?
  Jak zaksięgować faktury zakupu na konta zespołu 4 i 5?
  Jak zaksięgować dokumenty w walucie?

  Schematy do dokumentów handlowych
  Jak zaksięgować zakupu z modułu Faktury?
  Jak zaksięgować fakturę zaliczkową i finalną?

  Schematy do Kasy i Banku
  Jak zaksięgować raport kasowy/bankowy wykorzystując konto przeciwstawne i konto rachunku?
  Jak zaksięgować wyciąg bankowy w walucie i PLN?

  Schematy dokumentów kompensaty
  Jak zaksięgować dokument kompensaty?

  Schematy dokumentów różnic kursowych
  Jak zaksięgować różnice kursowe?
  Jak zaksięgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?

  Schematy dokumentów amortyzacji
  Jak zaksięgować amortyzację kosztową dla grupy środków trwałych Urządzenia techniczne i maszyny oraz różnicę pomiędzy amortyzacją bilansową a kosztową dla grupy środków trwałych Środki transportu?
  Jak zaksięgować 30,5% amortyzacji na konto 401 – Amortyzacja kosztowa i resztę na konto 402 – Amortyzacja bilansowa?

  Schematy do Listy płac
  Jak zaksięgować listę płac?
  Jak zaksięgować składki ZUS w miesiącu kolejnym niż jest wyliczona lista płac?

  Księgowania okresowe
  Tworzenie schematu księgowania okresowego do przeksięgowania na wynik finansowy

  Zestawienia księgowań
  Poznanie mechanizmu tworzenia zestawień księgowych oraz generowania zestawień księgowych na przykładzie bilansu firmy

  Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, jednak zalecana jest jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego e-materiału; m.in. pozytywny wynik testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia jako PDF).
 • Umiejętności

  Po ukończeniu e-dostępu Uczestnik/czka:

  • nabędzie umiejętności tworzenia i modyfikacji podstawowych schematów księgowych;
  • usystematyzuje wiedzę w zakresie schematów księgowych.
 • Ścieżka rozwoju

  Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima (link):

  • E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych
   schematów księgowych;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu i analiza wybranych składników wynagrodzenia;
  • E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM;
  • E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
  • E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima.
   Posiadamy odpowiedniki większości e-dostępów w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Po realizacji e-dostępu jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-materiałem na Platformy E-Learningowej zw. E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwych jest 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem.
  Test składa się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia (on-line).

  Egzamin (autoryzacyjny/certyfikacyjny) – nie dotyczy.
 • Zobacz zapowiedź szkolenia

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33