E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

 • Cele szkolenia

  E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami tworzenia rozbudowanych schematów księgowych w Comarch ERP Optima Księga Handlowa. Zawiera przykłady standardowych schematów i definiowania warunków niestandardowych – wykorzystujących bezpośrednie odwołania do bazy danych, zapytania SQL, czy funkcje serwerowe. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu.

 • Profil słuchaczy

  E-dostęp kierowany jest do osób, które ukończyły E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem. Przeznaczony dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany także Partnerom – firmom zajmującym się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość zagadnień księgowych i mile widziana praktyczna znajomość Comarch ERP Optima.

 • Wymagania wstępne

  E-dostęp NIE wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.
  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami (pomocne).

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
  • Koszt: 59.90 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem).
  • Grupa: bez limitu.
  • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP lub ofertę Comarch E-Sklep (jeśli dany temat jest już w tym obszarze dostępny do kupna) - w ciągu 48h - Uczestnik uzyskuje informacje o ofercie e-szkoleń Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
  • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-learningowego (uzyskanie pozytywnego wyniku testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia). Bez egzaminu (autoryzacyjnego, certyfikującego).
 • Metoda realizacji szkolenia

  E-dostęp trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Elektroniczny (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, prezentowany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu, wzbogacony prezentacjami video, filmami instruktażowymi, obrazami (zrzutami ekranu) i praktycznymi przykładami. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu kursu. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8 godzin (pracy non-stop).

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Schematy księgowe – informacje ogólne
  Nagłówek schematu księgowego
  Elementy schematu księgowego
  Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
  Księgowanie schematem
  Podgląd zapisu księgowego
  Przygotowanie do budowy schematu
  Sprawdzenie poprawności schematu
  Logowanie operacji seryjnych

  Budowa schematu księgowego
  Działanie schematu księgowego
  Budowa schematu księgowego przy użyciu zaawansowanych opcji:
  • Operator logiczny IN
  • Klauzula BETWEEN
  • Funkcja CASE
  • Funkcja systemowa ROUND
  • Funkcja systemowa DATEADD
  • Bezpośrednie odwołanie do pól w bazie danych
  • Zapytania SQL
  • Funkcje serwerowe
  Automatyczne zakładanie kont walutowych w planie kont
  Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy
  Zestawienie bilansowe

  Przykłady schematów księgowych
  Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu modułu Comarch ERP Optima Faktury?
  Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu rejestru VAT?
  Jak zaksięgować kwotę VAT-u z faktury zakupu na różne konta w zależności od daty wpływu i daty rozliczenia dokumentu w deklaracji VAT-7?
  Jak zaksięgować kwotę netto z faktury zakupu na konto zapisane na formularzu kategorii?
  Jak stworzyć wielowariantowy wzorzec do księgowana zakupów?
  Jak rozliczyć zaliczki pracowników?
  Jak rozksięgować kwotę netto na konta kosztowe zespołu „4” i „5”?
  Jak rozksięgować kwotę netto na konta zespołu „4” na podstawie konta zespołu „5”?
  Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży związane z WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów)?
  Jak w schemacie księgowym dokumentów z Rejestru VAT rozróżnić księgowanie dokumentów wystawionych na kontrahentów krajowych i zagranicznych?
  Jak zaksięgować płatność do faktury w Rejestrze VAT?
  Jak zaksięgować dokumenty z rejestru VAT lub z modułu faktury w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent (w Rejestrze VAT) lub zakładce Płatności (w module Faktury)?
  Jak zaksięgować wartość zakupu z dokumentów przeniesionych do rejestru VAT sprzedaży z modułu Comarch ERP Optima Faktury?
  Jak umieścić funkcję serwerową w polu z datą księgowania? (na przykładzie księgowania faktur za usługi transportowe)
  Jak automatycznie zaksięgować dokument na konto kontrahenta gdzie pierwsza analityka to kod kontrahenta, a druga analityka to segment konta pobrany z kategorii dokumentu?
  Schemat księgowy umożliwiający automatyczne rozliczanie w module Kasa/Bank oraz Księgowość/ Rozrachunki.
  Jak zaksięgować na osobne konta kwotę netto towarów i usług?
  Jak w schemacie księgowym dla dokumentu WZ odwołać się do wartości atrybutu na pozycji dokumentu?
  Jak zaksięgować dokument PZ w zależności od fragmentu numeru faktury, do której został utworzony?
  Jak w opisie schematu do księgowania dokumentu WZ umieścić numer faktury, z którą powiązane jest WZ?
  Jak zaksięgować różnicę pomiędzy obrotami Ma konta VAT-u a VAT-em należnym z deklaracji VAT-7?
  Jak zaksięgować deklarację VAT-7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?
  Jak stworzyć schemat dla raportów kasowych/ bankowych aby zapłaty korekt do faktur sprzedaży księgowały się na konto 201 i odpowiednio korekty dla faktur zakupu na konto 202?
  Jak zaksięgować dokument kasowy na Kontrahenta Nieokreślonego, który powstał z paragonu (do którego została wystawiona faktura sprzedaży na kontrahenta ABC)?
  Jak zaksięgować różnice kursowe?
  Jak zaksięgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?
  Jak zaksięgować zakup środka trwałego?
  Jak zaksięgować odpis amortyzacyjny?
  Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego?
  Jak zaksięgować listę płac?
  Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzą pracownicy z kilku wydziałów?
  Jak zaksięgować listę płac korygującą?

  Pytania sprawdzające

  Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, jednak zalecana jest jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego e-materiału; m.in. pozytywny wynik testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia jako PDF).

 • Umiejętności

  Po ukończeniu e-dostępu Uczestnik/czka:

  • nabędzie umiejętności sprawnego poruszania się w Comarch ERP Optima Księga Handlowa;
  • zdobędzie umiejętności modyfikacji schematów księgowych i rozszerzania ich funkcjonalności; 
  • zdiagnozuje i samodzielnie rozwiąże typowe problemy związane z pracą.
 • Ścieżka rozwoju

  Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima (link):

  • E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu i analiza wybranych składników wynagrodzenia;
  • E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM;
  • E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
  • E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima.
  Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Po realizacji e-dostępu jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-materiałem na Platformy E-Learningowej zw. E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwych jest 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem.
  Test składa się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia (on-line).

  Egzamin (autoryzacyjny/certyfikacyjny) – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33