E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi mechanizmami modułu Produkcja Comarch ERP XL – obszaru związanego z planowaniem, realizacją i rozliczaniem produkcji. Materiał przedstawiony jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu oraz filmów z przykładami. Wskazane jest, aby Uczestnik równocześnie wykonywał prezentowane w szkoleniu czynności w Comarch ERP XL, ucząc się dzięki temu rzeczywistej obsługi systemu.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników mających styczność na co dzień z Comarch ERP XL. Zapraszamy także rozpoczynających pracę z modułem Produkcja Comarch ERP XL Pracowników Partnerów Comarch ERP. Poznanie teoretycznych zagadnień produkcyjnych zawartych w niniejszym e-kursie to pierwszy krok w procesie usprawnienia działania przedsiębiorstwa w zakresie procesów produkcyjnych. Wskazana jest znajomość Comarch ERP XL z zakresu wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych, zamówień oraz konfiguracji systemu (Definicje dokumentów, Struktura praw, Karty pracowników).
 • Wymagania wstępne

  Szkolenie NIE wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.
  Wymagania techniczne:

  • system Windows z dostępem do Internetu;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768;
  • standardowa przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer od wersji 7, Safari) obsługująca aplikacje Java Script i pliki cookie;
  • w celu odczytywania plików Adobe Flash konieczne jest zainstalowanie dodatku Adobe Flash Player;
  • zainstalowany Comarch ERP XL z przykładową bazą niniejszego systemu. Brak instalacji Comarch ERP XL pozwoli zapoznać się z materiałem e-szkolenia w ograniczonym zakresie, tzn. Uczestnik zapozna się z możliwościami systemu, ale nie będzie mógł powtórzyć prezentowanych w szkoleniu czynności.
  Wymagania merytoryczne:
  • umiejętność wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych i zamówień (materiały pomocnicze: Podręczniki Sprzedaż i Zamówienia udostępnione na Indywidualnych Stronach Klientów);
  • znajomość sposobu konfiguracji systemu Comarch ERP XL z zakresu Definicji dokumentów, Struktury praw oraz Kart pracowników (materiały pomocnicze: Podręcznik Administrator udostępniony na Indywidualnych Stronach Klientów).
 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
  • Koszt: 49.90 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem).
  • Grupa: bez limitu.
  • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP (szkolenie niedostępne w kanale sprzedaży Comarch E-Sklep) i po dokonanej weryfikacji firmyw ciągu 48h - Uczestnik uzyskuje informacje o ofercie e-szkoleń Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
  • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-learningowego (uzyskanie pozytywnego wyniku testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia on-line). Bez egzaminu (autoryzacyjnego, certyfikującego).
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą systemu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Przewidywany czas przyswajania materiału to ok. 8-16 godzin (pracy non-stop). 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Konfiguracja
  Zasoby produkcyjne
  - definiowanie nowego zasobu
  - multiedycja zasobów

  Gniazda robocze
  - definiowanie  nowego gniazda
  - przypisywanie zasobów do  gniazda
  - edycja gniazda roboczego zasobu

  Kalendarze i okresy
  - okresy wspólne
  - definiowanie nowego kalendarza
  - okresy indywidualne zasobu

  Technologie
  Definiowanie technologii
  Operacje w technologii
  Materiały w technologii
  Gniazda robocze w technologii
  Operacje na technologiach
  - import/eksport technologii
  - wersjonowanie technologii

  Zlecenia produkcyjne
  Tworzenie nowego zlecenia
  Planowanie zlecenia
  Realizacja operacji na zleceniu
  Wygenerowanie dokumentów ze zlecenia
  Rozliczenie zlecenia
  Zamknięcie zlecenia

  Operacje związane z planowaniem
  Planowanie częściowe
  Planowanie całościowe
  Przeplanowywanie  operacji

  Przeplanowywanie konfliktów
  Wyszukiwanie nowych terminów dla operacji
  Kolejkowanie zleceń

  Metody planowania zleceń
  Dostępne metody planowania
  Planowanie wszystkie zasoby
  - opis metody
  - technologia
  - zlecenie produkcyjne
  Planowanie uproszczone
  - opis metody
  - technologia
  - zlecenie produkcyjne
  Planowanie szczegółowe
  - opis metody
  - technologia
  - zlecenie produkcyjne
  Planowanie zgrubne
  - opis metody
  - technologia
  - zlecenie produkcyjne

  Wybrane zagadnienia
  Harmonogram  operacji
  Plan zapotrzebowania
  Plan obciążenia gniazd
  Przypisywanie kosztu do zleceń
  Kooperacja w produkcji
  Wykorzystanie parametrów
  Wykres Gantt’a
  Kalkulacja kosztów
  Kamienie milowe
  Konflikty na zleceniu produkcyjnym
  Prosty interfejs

  Materiał odpowiada funkcjonalności Comarch ERP XL zgodnego z wersją 2017.1.

  Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, jednak zalecana jest jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału i uzupełnieniu ankiety; pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem imiennego Certyfikatu ukończenia szkolenia).

 • Umiejętności

  Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/czka zdobędzie umiejętności z zakresu:

  • definiowania zasobów produkcyjnych oraz gniazd roboczych;
  • tworzenia technologii produkcyjnych;
  • planowania, realizacji i rozliczania zleceń produkcyjnych.
 • Ścieżka rozwoju

  Polecamy inne szkolenia stacjonarne i e-learningowe z zakresu Comarch ERP XL. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.
 • Test sprawdzający/Egzamin

  Po realizacji części e-learningowej szkolenia jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-szkoleniem w obszarze tego szkolenia platformy E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwe 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem szkoleń Comarch ERP.
  Test składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Zaliczenie testu daje możliwość wygenerowania i pobrania imiennego Certyfikatu ukończenia szkolenia.
  Egzamin (autoryzacyjny / certyfikacyjny) – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z systemem, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy produkcyjne. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zarządzania produkcją.

E-Comarch ERP XL – Modelowanie procesów

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy biznesowe za pomocą funkcjonalności: Modelowanie procesów w Comarch ERP XL. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z tych zagadnień.

E-Comarch ERP XL – Inwentaryzacja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL (osób pracujących w działach magazynowych, magazynowo-rozliczeniowych). Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z zagadnień inwentaryzacyjnych.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL Business Intelligence, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33