E-Autoryzacja Comarch Retail – POS


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z informacjami, w jaki sposób zarządzać konfiguracją, aktualizacją i uprawnieniami sieci detalicznej oraz w jaki sposób działają poszczególne funkcjonalności systemu.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA w obszarze zarządzania siecią detaliczną Comarch Retail. Także dla potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum i Comarch Retail.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch Retail (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA i pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Aby uzyskać status Partnera Comarch Retail niezbędne jest ukończenie cyklu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum (w formie stacjonarnej i e-learningowej). Wskazana znajomość podstaw systemu Comarch ERP Altum.
 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
  • Koszt: 99.00 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem).
  • Grupa: bez limitu.
  • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP (szkolenie niedostępne w kanale sprzedaży Comarch E-Sklep) i po dokonanej obowiązkowej weryfikacji firmy - zwykle w ciągu 48h - Uczestnik uzyskuje informacje o ofercie e-szkoleń Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
  • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający, zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-szkolenia (pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem Certyfikatu ukończenia e-szkolenia on-line); egzamin autoryzacyjny Comarch Retail POS (on-line) uruchamiany jest w konkretnym, ustalonym dniu - na prośbę Uczestnika e-kursu.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie elektroniczne (on-line), autoryzacyjne i obowiązkowe. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, filmami instruktażowymi, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8 godzin (pracy non-stop).
  E-szkolenie dotyczy Comarch Retail POS v. 2017.0.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Konfiguracja stanowiska POS w systemie Comarch ERP Altum
  • Definicja rejestrów kasowo-bankowych oraz serii
  • Dodawanie stanowiska POS
  • Zarządzanie uprawnieniami

  Konfiguracja usługi danych Comarch Retail POS Data Service

  Uruchomienie i Otwarcie dnia
  Pierwsze uruchomienie
  Logowanie do aplikacji

  Konfiguracja w aplikacji Comarch Retail POS

  Funkcjonalności Comarch Retail POS
  Artykuły
  Kontrahenci
  Dodawanie dokumentów handlowych
  Zamówienia sprzedaży i faktury zaliczkowe
  Reklamacjeź
  Dokumenty magazynowe

  Rozliczenia na stanowisku POS
  Podsumowanie dnia
  Dokumenty kasoweź
  Stan kasy

  Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, zalecana jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem imiennego Certyfikatu potwierdzającego ukończenie e-kursu)

  Egzamin autoryzacyjny Comarch Retail (po 30 dniach lub w ustalonym terminie, wymaga wygenerowania dostępu przez Organizatora szkolenia lub/i Opiekuna regionu)

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

  • usystematyzuje wiedzę w zakresie prac administracyjnych Comarch Retail POS;
  • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch Retail POS.
 • Ścieżka rozwoju

  W skład Autoryzacji Comarch Retail wchodzą (obowiązkowe):

  • wszystkie szkolenia autoryzacyjne Comarch ERP Altum.

  W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum wchodzą (obowiązkowe):

  • Autoryzacja Comarch ERP Altum i Comarch Retail;
  • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie z egzaminem; 
  • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka z egzaminem; 
  • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość z egzaminem; 
  • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence z egzaminem.

  Plus autoryzacyjne techniczne/programistyczne (obowiązkowe):

  • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność z egzaminem;
  • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPM z egzaminem.

  Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość realizacji zamkniętych szkoleń autoryzacyjnych w formie stacjonarnej (odpowiedników e-szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum). Takie usługi podlegają specjalnym wycenom. Ich terminy i lokalizacje są uzależnione od dostępności zasobów sprzętowych i ludzkich Zespołu Comarch ERP Altum i Comarch Retail.
  Wszelkie sugestie nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Po realizacji e-szkolenia jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-szkoleniem w obszarze tego szkolenia platformy E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Jest możliwych 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem.
  Test składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu zawarta jest jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu daje możliwość pobrania imiennego Certyfikatu ukończenia szkolenia (on-line).

  Dostęp do egzaminu: po 30 dniach od daty rozpoczęcia e-szkolenia (data zakończenia e-szkolenia zgodnie z ofertą). Na indywidualną prośbę egzamin może być udostępniony w ustalonym terminie. Egzamin jest niezależną częścią e-szkolenia. Uczestnik pomimo rezygnacji z egzaminu lub jego niezaliczenia otrzymuje fakturę i certyfikat. Jednak tylko pozytywny wynik egzaminu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim i jest podstawą do uzyskania autoryzacji Comarch Retail.
  Egzamin autoryzacyjny Comarch Retail POS (wielokrotnego wyboru), składa się z 20 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu – to więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie, zostanie ona także wysłana na adres e-mail Uczestnika. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu (egzamin odbędzie się w wyznaczonym przez Pracownika Comarch terminie).

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33