Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych funkcji Microsoft Excel 2013 oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce.

  Każdy uczestnik zdobędzie umiejętność edycji, formatowania, kopiowania, zapisywania i drukowania arkuszy, wykorzystania szablonów, oraz będzie umiał wykonać podstawowe operacje na plikach. Będzie potrafił dostosować wstążkę, pracować z wieloma arkuszami i tworzyć wykresy, oraz wstawiać formuły i funkcje do arkusza. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił zarządzać arkuszami i wstawiać proste elementy graficzne, oraz wyszukać w arkuszu potrzebne dane. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy.

  Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel 2013

  • Podstawowe pojęcia
  • Podstawowe informacje o interfejsie programu
  • Menu Backstage
  • Wstążka użytkownika
  • Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
  • Nawigacja między skoroszytami
  • Nawigacja w arkuszach
  • Kolumny i wiersze
  • Zaznaczanie komórek

  Operacje na pliku

  • Zapisywanie skoroszytu
  • Charakterystyka plików w Microsoft Excel 2013
  • Otwieranie i zapisywanie plików z innych wersjach Microsoft Excel

  Operacje na arkuszach

  • Wstawianie arkuszy
  • Przenoszenie arkuszy
  • Kopiowanie
  • Zmiana nazwy
  • Usuwanie

  Tworzenie i edycja wprowadzeń

  • Wprowadzanie danych w komórkach
  • Zaznaczanie komórek
  • Kopiowanie obszarów
  • Kopiowanie i przemieszczanie danych
  • Wstawianie wierszy i kolumn
  • Błyskawiczne wypełnianie
  • Zmiana i ukrywanie danych

  Wprowadzanie formuł w arkuszu 

  • Budowa formuły
  • Odwołania do innych komórek
  • Podstawowe operatory w formułach
  • Tworzenie formuł 
  • Przykłady zastosowania formuł
  • Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi
  • Formuły logiczne - przykłady
  • Zamiana formuł na wartości liczbowe

  Odwołania w arkuszach

  • Odwołania względne
  • Odwołania bezwzględne
  • Odwołania mieszane
  • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

  Połączenia między arkuszami

  • Połączenia między arkuszami
  • Nawigacja między skoroszytami
  • Połączenia między skoroszytami

  Wprowadzanie funkcji 

  • Pojęcie funkcji
  • Główne typy funkcji
  • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
  • Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
  • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
  • Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
  • Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas
  • Funkcje tekstowe

  Formatowanie arkuszy

  • Narzędzia formatowania komórek
  • Format wprowadzanych danych
  • Obramowania i cieniowania
  • Wyrównania
  • Linie siatek

  Wyszukiwanie danych

  • Sortowanie danych
  • Podstawowe zastosowanie autofiltra

  Wykresy

  • Główne typy wykresów
  • Tworzenie wykresów
  • Elementy wykresu
  • Modyfikacja wykresów

  Elementy graficzne – podstawowe zastosowania

  • Wstawianie elementów graficznych
  • Diagramy blokowe

  Drukowanie

  • Drukowanie arkuszy 
  • Drukowanie obszarów nieciągłych
  • Podgląd podziału stron

  Operacje na oknach arkusza

  • Blokowanie komórek
  • Podział okna
  • Szablony
  • Kalendarz
  • Formularz
  • Raport
  • Budżet

  Zarządzanie arkuszami

  • Zabezpieczenia zeszytów hasłami
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Obsługiwać podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego
  • Dostosować interfejs programu do własnych potrzeb
  • Formatować dane
  • Sporządzać optymalne wydruki
  • Tworzyć wykresy
  • Wprowadzać formuły i funkcje
  • Korzystać z szablonów
  • Wyszukiwać dane
  • Zarządzać arkuszami
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2013 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu. 

  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2013 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  • Microsoft Excel 2013 – kurs zaawansowany
  • Analiza finansowa w Microsoft Excel
  • Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Strona 1 z 3

Podobne szkolenia

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33