Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

 • Cele szkolenia

  Celem  szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2013 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.

  Uczestnik zdobędzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia szablonów oraz będzie umiał wykonać obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Będzie potrafił wykonać skomplikowane wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił sortować i filtrować dane, oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą makr. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych, pozna możliwości pracy z bazami danych oraz dowie się o możliwości importowania i eksportowania danych w programie. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu. 

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły i funkcje, proste formatowanie danych, wykresy, drukowanie, sortowanie i autofiltr.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Zaawansowana edycja danych

  • Wklejanie specjalne
  • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
  • Transpozycja
  • Ukrywanie danych

  Menadżer nazw

  • Zastosowanie obszarów
  • Operacje na obszarach

  Zaawansowane formatowanie danych

  • Formaty użytkownika
  • Style – zastosowanie

  Formatowanie warunkowe

  • Formatowanie zależne od wartości
  • Formatowanie zależne od formuł i funkcji

  Poprawność danych

  • Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa
  • Listy wartości
  • Dynamiczne listy wartości
  • Duplikaty danych

  Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

  • Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE
  • Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU
  • Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne
  • Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ
  • Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW, MIN.K, MAX.K, CZĘSTOŚĆ, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH
  • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ – wszystkie typy
  • Funkcje informacyjne – TYP, CZY.TEKST
  • Formuły tablicowe
  • Śledzenie błędów w Excelu

  Tworzenie wykresów

  • Tworzenie zaawansowanych wykresów
  • Szybkie dostosowywanie wykresów
  • Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika
  • Wyświetlanie animacji na wykresach

  Praca z bazami danych 

  • Reguły tworzenia bazy danych
  • Tworzenie bazy danych w arkuszu

  Filtry zaawansowane

  • Metody filtrowania danych
  • Filtry zaawansowane
  • Stosowanie warunków filtra
  • Filtry zależne od formuł i funkcji

  Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

  • Rejestrowanie makr
  • Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków
  • Edytor VBA – widok makr
  • Rodzaje makr
  • Modyfikacja makr za pomocą edytora VBA
  • Tworzenie prostych makr za pomocą edytora VBA

  Konspekty

  • Grupowanie danych
  • Autokonspekt

  Sumy częściowe

  • Tworzenie sum częściowych
  • Zastosowanie sum częściowych

  Konsolidacja danych

  • Konsolidacja arkuszy
  • Konsolidacja skoroszytów

  Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

  • Pojęcie tabeli przestawnej
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Modyfikacje tabel przestawnych
  • Obliczenia na tabeli przestawnej
  • Grupowanie danych w tabeli
  • Przykłady użycia tabel przestawnych
  • Wykresy przestawne
  • Raporty tabeli przestawnej
  • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
  • Konsolidacja tabel
  • Tworzenie relacji między tabelami
  • Wykorzystanie osi czasu
  • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe

  Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

  Importowanie i eksportowanie danych

  • Importowanie danych z innych aplikacji
  • Eksportowanie danych do innych aplikacji

  Recenzje

  • Śledzenie zmian

  Zapisywanie i udostępnianie plików w trybie online

  • Osadzanie danych arkusza na stronie sieci Web
  • Udostępnianie arkusza online

  Zarządzanie zeszytami

  • Zabezpieczenia plików
  • Zabezpieczenia arkuszy
  • Zabezpieczenia skoroszytów
  • Ukrywanie danych
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
  • Formatować dane na poziomie zaawansowanym
  • Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
  • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
  • Zakładać zaawansowane filtry
  • Korzystać z szablonów
  • Automatyzować pracę za pomocą makr
  • Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji
  • Importować i eksportować dane
  • Korzystać z pracy online
  • Zarządzać zeszytami
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2013 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2013 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  • Analiza finansowa w Microsoft Excel
  • Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

   

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33