Microsoft Excel – analiza danych

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat wykorzystania   funkcji programu Microsoft Excel 2010 w analizie statystycznej oraz pozna ich zastosowanie w praktyce. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność przygotowania danych pod analizę statystyczną oraz pozna funkcje programu Microsoft Excel 2010 pomocne przy wykonywaniu analizy danych. Uczestnik pozna dodatek Analysis Toolpak, który jest wykorzystywany do bardziej zaawansowanych problemów statystycznych, od momentu dodania dodatku do programu Microsoft Excel 2010 do przejrzenia wszystkich możliwości dodatku. Osoby korzystające z kursu zapoznają się również z teorią z zakresu podstaw statystyki zarówno opisowej jak i matematycznej i będą umieli ją wykorzystać w praktyce z wykorzystaniem programu Microsoft Excel 2010. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu popularnych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnićutrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela w zagadnieniach statystycznych.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego oraz podstawowych pojęć statystycznych. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, proste formatowanie danych.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie

  Przypomnienie wybranych narzędzi programu Excel przydatnych w analizie danych

  • Sumy częściowe, tabele przestawne
  • Funkcje statystyczne oraz tablicowe
  • Nadawanie nazw 

  Przypomnienie podstawowych zagadnień statystycznych 

  • populacja, próba, zmienne losowe, hipoteza, istotność statystyczna

  Przygotowanie danych do analizy statystycznej

  • Przygotowanie danych ilościowych
  • Przygotowanie danych jakościowych

  Elementy statystyki opisowej

  Wyliczenie podstawowych miar statystyki opisowej: średnia, odchylenie standardowe, wariancja, skośność, kurtoza

  Interpretacja miar statystyki opisowej

  Analiza danych z wykorzystaniem Analysis Toolpak oraz dodatku Solver

  Instalacja dodatku Analysis Toolpak

  Podstawowe pojęcia: prawdopodobieństwo, rozkład, najczęściej używane rozkłady

  Wykorzystanie dodatku Analysis Toolpak

  • ANOVA
  • Korelacja
  • Kowariancja
  • Wygładzanie wykładnicze
  • Test F: dwie próbki dla wariancji
  • Histogram
  • Generowanie liczb losowych
  • Ranga i percentyl
  • Regresja
  • Próbkowanie
  • Test t

  Wykorzystanie dodatku Solver

  Szeregi czasowe

  Trend liniowy

  Analiza wahań sezonowych

  Średnia ruchoma

  Wygładzanie szeregów czasowych

  Prognozowanie

  Analiza regresji

  Ekstrapolacja funkcji trendu

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a: Wykorzystać w analizie danych podstawowe funkcje programu Excel  Interpretować otrzymane wyniki statystyk opisowych  Efektywnie wykorzystywać dodatek Analysis Toolpak  Analizować szeregi czasowe z wykorzystaniem kilku metod  Odpowiednio przygotować dane do analizy statystycznej  Dokonywać prognoz na przyszłe okresy  Wykrywać sezonowość w szeregach czasowych oraz odpowiednio analizować otrzymane wyniki
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2010 jako narzędziu przydatnym podczas analizy statystycznej w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego najczęściej używanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości programu, które są omawiane na dalszych poziomach kształcenia:
  • Microsoft Excel 2010 – poziom zaawansowany
  • Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania
  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2010 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):
  • Analiza finansowa w Microsoft Excel
  • Microsoft Excel 2010 – analiza danych z wykorzystaniem dodatku PowerPivot

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33