Analizy Statystyczne w Excel

Poznaj Różne Metody Statystyczne w Excel (Szkolenia Zdalne i Stacjonarne)

 • Cele szkolenia statystycznego

  Kurs statystyki w Excel obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

  Ponadto będą wiedzieli jak przeprowadzić w sposób praktyczny i optymalny analizy związane z elementami statystyki opisowej oraz matematycznej, interpretować otrzymany wynik oraz użyć narzędzi programu Excel w praktyce i w sposób zgodny z podstawami teoretycznymi i zasadami statystyki. Będą potrafili również graficznie zaprezentować dane, jak również prognozować na podstawie danych doświadczalnych, rozwiązywać problemy optymalizacyjne i wnioskować na podstawie rozwiązań.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie statystyki w Excel przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy statystycznej w oparciu o dostępne narzędzia programu Excel i poznać praktyczne sposoby realizacji analizy statystycznej.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs zaawansowany) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu statystyki

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin)

 • Metoda realizacji szkolenia Analizy Statystyczne w Excel

  Oferowane szkolenie statystyczne realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Użycie danych pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych

  • Import danych z plików tekstowych
  • Import danych z baz danych
  • Import danych z plików XML – omówienie standardu XML
  • Dane ze stron www
  • Eksportowanie danych

   

  Podstawowe pojęcia z zakresu analizy danych oraz statystyki

  • Grupowanie i sumy częściowe
  • Sortowanie i filtrowanie danych
  • Tabele przestawne i wykresy przestawne
  • Funkcje tablicowe
  • Rozkłady statystyczne: funkcja gęstości prawdopodobieństwa
  • Rodzaje rozkładów: Gaussa, Poissona, inne
  • Użycie funkcji Excela do tworzenia rozkładów statystycznych

   

  Statystyka opisowa

  • Rozkład normalny i jego cechy
  • Różnica pomiędzy rozkładem a wykresem
  • Elementy statystyki opisowej i ich realizacja za pomocą funkcji Excela
  • Analiza średniego odchylenia statystycznego
  • Korelacja liniowa – współczynnik korelacji Pearsona
  • Analiza Kowariancji
  • ANOVA: Analiza wariancji

   

  Prognozowanie

  • Analiza trendów
  • Analiza funkcji regresji: liniowa, logarytmiczna, wielomianowa, wykładnicza
  • Analiza szeregów czasowych
  • Interpretacja prognozy

   

  Analiza procesów losowych

  • Generatory liczb pseudolosowych
  • Procesy losowe
  • Przeprowadzanie symulacji

   

  Analiza danych doświadczalnych

  • Zbieranie danych
  • Poddanie danych obróbce statystycznej
  • Histogram
  • Interpretacja wyników analizy statystycznej

   

  Testowanie hipotez

  • Przedział ufności dla średniej
  • Test hipotezy o średniej populacji
  • Różnica między średnią z dwóch populacji
  • Testy Z – przyjęcie lub odrzucenie hipotezy zerowej
  • Testowanie hipotez dla wariancji dwóch populacji

   

  Zagadnienia optymalizacyjne

  • Optymalizacja liniowa
  • Optymalizacja nieliniowa
  • Narzędzie Solver
  • Wizualizacja problemów nieliniowych
 • Ścieżka rozwoju

  • Wszystkie poziomy VBA w MS Excel (cz.1 - cz.5)
  • Microsoft Excel - kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania VBA
  • VBA w analizie statystycznej

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33