Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia Bilansu oraz RZIS w ujęciu przepisów ustawy o rachunkowości oraz w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną wybrane zagadnienia z rachunkowości finansowej w zakresie sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia Bilansu oraz Rachunku Zyków i Strat w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz MSR (sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z sytuacji finansowej).

 • Profil słuchaczy

  Grupą docelową są pracownicy działów księgowych, którzy chcą pogłębić swą wiedzę z zakresu Bilansu i Rachunku Zysków i Strat.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i finansów. Mile widziane są podstawy obsługi Microsoft Exce

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszej pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Źródła prawa w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego

  • regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości,
  • regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
  • regulacje krajowe a międzynarodowe – wpływ na sprawozdanie finansowe.

  Podstawowe informacje dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego

  • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego:
  • kierownik jednostki,
  • rada Nadzorcza lub inny organ nadzorczy,
  • osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe,
  • obowiązujące terminy,
  • kwestie formalne,
  • ogłaszanie sprawozdań finansowych.

  Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego

  • bilans / sprawozdanie z sytuacji finansowej,
  • rachunek zysków i strat / sprawozdanie z całkowitych dochodów,
  • rachunek przepływów pieniężnych / sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym / sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
  • informacja dodatkowa.

  Sprawozdanie finansowe – wybrane zagadnienia:

  Bilans:

  • wycena aktywów,
  • wycena pasywów,
  • prezentacja aktywów i pasywów.
  • rezerwy, bierne rozliczenia kosztów, zobowiązania warunkowe,
  • zasady (polityka) rachunkowości,
  • zmiany wartości szacunkowych,
  • korygowanie błędów.
  • rachunek zysków i strat:
  • prezentacja przychodów i kosztów,
  • wycena przychodów i kosztów,
  • podatek odroczony.

  Sporządzanie sprawozdania finansowego – tworzenie Bilansu – praca w Microsoft Excel

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • kapitał własny,
  • rezerwy na zobowiązania,
  • zobowiązania długoterminowe / krótkoterminowe,
  • rozliczenia międzyokresowe,

  Rachunek zysków i strat

  • warianty rachunku zysków i strat,
  • rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
  • rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

  Sporządzanie sprawozdania finansowego – tworzenie RZIS wariant porównawczy – praca w Microsoft Excel

  • przychody,
  • koszty,
  • wynik na działalności gospodarczej,
  • wynik w ujęciu rachunkowym a podstawa opodatkowania,
  • ustalenie różnic i ich ujęcie.

   

 • Umiejętności

  Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę związaną z tworzeniem Bilansu oraz RZIS, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym.

 • Ścieżka rozwoju

  W ramach dalszego rozwoju proponujemy pozostałe szkolenia z zakresu finansów i podatków.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS Biznes Inne Wrocław 2 dni
2019-08-05
Netto:1300.00zł
Brutto:1599.00zł
Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS Biznes Inne Warszawa 2 dni
2019-08-29
Netto:1300.00zł
Brutto:1599.00zł
Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS Biznes Inne Poznań 2 dni
2019-09-02
Netto:1300.00zł
Brutto:1599.00zł
Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS Biznes Inne Warszawa 2 dni
2019-09-12
Netto:1300.00zł
Brutto:1599.00zł
Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS Biznes Inne Kraków 2 dni
2019-09-30
Netto:1300.00zł
Brutto:1599.00zł
Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS Biznes Inne Wrocław 2 dni
2019-10-14
Netto:1300.00zł
Brutto:1599.00zł
Strona 1 z 2

Podobne szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ujęcie podatkowo-bilansowe

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowowych, pracowników działów księgowości oraz osób rozliczających zakładową działalność socjalną.

Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS

Grupą docelową są pracownicy działów księgowych, którzy chcą pogłębić swą wiedzę z zakresu Bilansu i Rachunku Zysków i Strat.

Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, zapraszamy także osoby zaangażowane w proces sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Controlling finansowy w firmie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za finanse i controlling.

Kontrakty długoterminowe – zagadnienia księgowe i podatkowe

Odbiorcami szkolenia są księgowi, pracownicy działu księgowości i controlingu oraz osoby sporządzające sprawozdanie finansowe.

Controlling Finansowy i Operacyjny z wykorzystaniem Microsoft Excel

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w finansach, rachunkowości lub pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach. Uczestnicy posiadają umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych przynajmniej na poziomie podstawowym. Głównym celem dla słuchaczy będzie możliwość zapoznania się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego w kontekście finansów i controllingu. Obróbka i analiza danych będzie miała charakter warsztatowy, przez co wpłynie na praktyczne zdobycie umiejętności oraz utrwalenie wiedzy.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33