Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ujęcie podatkowo-bilansowe

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami tworzenia, naliczania i ewidencjonowania ZFŚS.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowowych, pracowników działów księgowości oraz osób rozliczających zakładową działalność socjalną.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia jest wymagana wiedza z zakresu rachunkowości i finansów oraz znajomość Microsoft Excel przynajmniej na poziomie podstawowym.

 • Czas trwania

  1 dzień - 8 godzin lekcyjnych.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu ZFŚS w oparciu o praktyczne zajęcia dot. naliczania, kalkulacji oraz ewidencji księgowej Funduszu. Szkolenie składa się z elementów prezentowanych w formie wykładu jak również z elementów praktycznych w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszej pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - istota i funkcje

  • Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
  • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
  • na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej.

  Obowiązek tworzenia funduszu świadczeń socjalnych – praca w Microsoft Excel

  • Zwolnienia wynikające z obowiązującego prawa,
  • Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • Zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • Zasady obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym zakładzie pracy,
  • Zasady ustalania wysokości odpisu podstawowego - zwiększenie i zmniejszenie odpisu.

  Zasady korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

  • Zasady finansowania z ZFŚS wypoczynku pracowników tzw. zorganizowanego i wczasów „pod gruszą”,
  • Pożyczki mieszkaniowe,
  • Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu,
  • Zasady przyznawania dopłat do różnych form wypoczynku dzieci pracowników,
  • Problem finansowania ze środków socjalnych tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych.

  Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

  • paczki dla pracowników,
  • bony towarowe,
  • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej,
  • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych,
  • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników,
  • wczasy pod gruszą,
  • bilety i karnety dla pracowników,
  • zapomogi dla pracowników,
  • świadczenia dla emerytów i rencistów,
  • dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat,
  • rozliczenie imprezy integracyjnej.

  ZFŚS a VAT

  Ujęcie bilansowe ZFŚS – praca w Microsoft Excel

  • zasady ewidencji na kontach księgowych,
  • ujęcie w sprawozdaniu finansowym wg ustawy o rachunkowości,
  • ujęcie w sprawozdaniu finansowym wg MSR.
 • Umiejętności

  Szkolenie umożliwia pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia oraz naliczania ZFŚS.

 • Ścieżka rozwoju

  W ramach dalszego rozwoju proponujemy pozostałe szkolenia z zakresu finansów i podatków.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ujęcie podatkowo-bilansowe

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowowych, pracowników działów księgowości oraz osób rozliczających zakładową działalność socjalną.

Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS

Grupą docelową są pracownicy działów księgowych, którzy chcą pogłębić swą wiedzę z zakresu Bilansu i Rachunku Zysków i Strat.

Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, zapraszamy także osoby zaangażowane w proces sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Controlling finansowy w firmie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za finanse i controlling.

Kontrakty długoterminowe – zagadnienia księgowe i podatkowe

Odbiorcami szkolenia są księgowi, pracownicy działu księgowości i controlingu oraz osoby sporządzające sprawozdanie finansowe.

Controlling Finansowy i Operacyjny z wykorzystaniem Microsoft Excel

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w finansach, rachunkowości lub pragnących rozwinąć swoje kompetencje w tych obszarach. Uczestnicy posiadają umiejętności obsługi arkuszy kalkulacyjnych przynajmniej na poziomie podstawowym. Głównym celem dla słuchaczy będzie możliwość zapoznania się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego w kontekście finansów i controllingu. Obróbka i analiza danych będzie miała charakter warsztatowy, przez co wpłynie na praktyczne zdobycie umiejętności oraz utrwalenie wiedzy.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33