Profesjonalna obsługa klienta

 • Cele szkolenia Profesjonalna Obsługa Klienta

  Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

  • poznać wyznaczniki wysokiej jakości w obsłudze klienta
  • rozwinąć umiejętności stosowania konkretnych narzędzi komunikacyjnych w kontaktach z klientem
  • prowadzić bardziej profesjonalne i dobrze przygotowane rozmowy z klientami
  • zdiagnozować najczęstsze sytuacje trudne w obsłudze 
  • poznać skuteczne sposoby reakcji na różne zachowania klientów
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie z obsługi klienta przeznaczone jest dla osób obsługujących klientów (zarówno przez telefon, mailowo, czy bezpośrednio), które chcą rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zmierzać do jak największego profesjonalizmu w obsłudze. 

 • Wymagania wstępne

  brak

 • Czas trwania

  2 dni (16 godzin dydaktycznych)

 • Metoda realizacji kursu Profesjonalna Obsługa Klienta

  Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA: Czym jest jakość obsługi? Jak ją mierzyć? Czym jest profesjonalizm w obsłudze? Czym różni się postawa reaktywna od proaktywnej? Jakie są korzyści wynikające ze stosowania zachowań proaktywnych?

  2. UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE W KONTAKCIE Z KLIENTEM: Jak mówić do klienta, by nas słuchał i rozumiał? Jak budować precyzyjne komunikaty? O co pytać i jakiego rodzaju pytań używać? Jak słuchać klienta, by go zrozumieć? W jaki sposób okazać klientowi zrozumienie jego potrzeb? 

  3. ROZMOWA TELEFONICZNA Z KLIENTEM: Jak się do niej przygotować? Czy warto notować i do czego może się to przydać? Z jakich etapów powinna składać się rozmowa z klientem? O czym pamiętać na każdym z kroków?

  4. TRUDNE SYTUACJE W OBSŁUDZE: Kiedy zaczyna być „gorąco” na linii klient – obsługujący? Czy można uniknąć sytuacji trudnych? Jakie są ich rodzaje? Jak radzić sobie z krytyką ze strony klienta? Kiedy warto na nią reagować? Po czym rozpoznać tzw. „trudnego klienta”? Jak sobie radzić z najtrudniejszymi „przypadkami”? 

  5. KONFLIKT W RELACJI Z KLIENTEM: Gdzie rodzi się konflikt? Kiedy przestajemy panować nad sytuacją? Jak zapobiec negatywnym skutkom konfliktu w relacji z klientem? Co robić, kiedy konflikt już się pojawi? Jak rozmawiać z klientem w tych nacechowanych trudnymi emocjami sytuacjach?

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu obsługi klienta uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • odróżnić wyznaczniki profesjonalnej i nieprofesjonalnej obsługi klienta
  • aktywnie słuchać klienta
  • precyzyjnie i zrozumiale formuować informacje przekazywane klientowi
  • przygotować się i przeprowadzić rozmowy z klientami
  • zapobiegać i reagować na sytuacje trudne w obsłudze
  • rozpoznawać symptomy rozwijającego się konfliktu i odpowiednio na nie reagować 

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Zarządzanie czasem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących efektywniej planować i organizować sobie czas w pracy.

Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obsługujących klientów (zarówno przez telefon, mailowo, czy bezpośrednio), które chcą rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne oraz zmierzać do jak największego profesjonalizmu w obsłudze.

Techniki negocjacji handlowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących i prowadzących negocjacje z klientami i kontrahentami, pragnących podnieść swoje kompetencje w tym zakresie.

Komunikacja interpersonalna

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

Efektywne kierowanie pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

Motywowanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie motywowania ludzi do lepszej pracy.

Uczenie i rozwijanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie uczenia i wspierania rozwoju swoich podwładnych.

Zarządzanie zmianą

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących lepiej radzić sobie w sytuacji zmiany oraz pomagać innym w przejściu procesu zmiany.

Zarządzanie konfliktem w zespole

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie przeciwdziałania rozwojowi konfliktów w zespole oraz konstruktywnego rozwiązywania zaistniałych już sytuacji konfliktowych między pracownikami.

Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami pracowniczymi, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie oceniania swoich pracowników w ramach formalnego systemu ocen okresowych oraz bieżącej praktyki menedżerskiej.

Obrona przed manipulacjami

Szkolenie przeznaczone jest dla osób obcujących z współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi i klientami w sytuacjach związanych z perswazją i wywieraniem wpływu. Jest pomocne dla osób szukających skutecznych sposobów obrony przed osobami, które próbują nimi manipulować.

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących udoskonalić i zracjonalizować swój proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w miejscu pracy.

Trening asertywności

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących skutecznie realizować swoje społeczne uprawnienia, budując równocześnie dobre relacje ze swoimi współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi i kontrahentami i klientami.

Design Thinking - szkolenie (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób definiujących rozwiązania biznesowe i/lub rozwijających istniejące produkty, dla właścicieli produktu, menedżerów produktu.

Design Thinking - warsztat (tworzenie innowacji odpowiadających na rzeczywiste potrzeby)

Celem warsztatu jest przeanalizowanie konkretnego produktu, nad którym uczestnicy pracują na co dzień oraz wygenerowanie innowacyjnych pomysłów na jego dalszy rozwój w kierunku zaspokajania rzeczywistych potrzeb użytkowników/klientów. Warsztat dedykowany jest interdyscyplinarnym zespołom stworzonym z osób, które pracują nad rozwojem konkretnego produktu. Przed warsztatem uczestnicy proszeni są o przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami/klientami, których wyniki będę analizowane podczas zajęć. Podczas warsztatów uczestnicy będą pracować z wykorzystaniem metody Design Thinking i doświadczą jej zastosowania w praktyce. Uczestnicy dowiedzą się jak wyłuskać obiecujące pomysły i je zweryfikować dzięki prototypowaniu. Wynikiem warsztatu będzie rozwiązanie, które uczestnicy będą mogli rozwijać we własnym zakresie podczas dalszej pracy.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33