ITIL Planning, Protection and Optimization

 • Cele szkolenia

  Kurs poświęcony łączeniu możliwości, procesów i ról, w wyniku czego zapewnia się usługi dobrze zaplanowane, odpowiednio chronione i poddawane nieustannej optymalizacji. Szczegółowe omówienie kluczowych procesów związanych z możliwościami, dostępnością, bezpieczeństwem informacji, ciągłością usług informatycznych i zarządzaniem popytem. Omówienie zagadnień wdrożeniowo-technologicznych czynników ryzyka i sukcesu oraz wyzwań. Jest to kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ITIL Intermediate Qualification w zakresie planowania, ochrony i optymalizacji (ang. Planning, Protection and Optimization, PPO), który stanowi jeden z modułów prowadzących do uzyskania certyfikatu ITIL Expert.

 • Profil słuchaczy

  Kurs skierowany do następujących osób:

  • pracownicy działów operacyjnych zajmujący się procesami związanymi z zarządzeniem zdarzeniami, zarządzaniem incydentami, obsługą zgłoszeń, zarządzaniem problemami, zarządzaniem dostępem, wsparciem usługowym, zarządzaniem technicznym, zarządzaniem operacjami informatycznymi i zarządzaniem aplikacjami
  • osoby zainteresowane poprawą umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

  • Wymagania wstępne

   • posiadanie certyfikatu ITIL Foundation w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi (lub innych odpowiednich kwalifikacji pomostowych i certyfikatów ITIL)
   • wysoce pożądane doświadczenie zawodowe (2-4-letnie) w zarządzaniu usługami informatycznymi
   • przerobienie co najmniej 30 godzin kontaktowych (godziny nauki, nie licząc przerw, organizowanej przez akredytowaną organizację szkoleniową [Accredited Training Organization, ATO] lub na podstawie akredytowanego e-szkolenia) w ramach formalnego i zatwierdzonego programu szkoleniowego
   • co najmniej 12 godzin samodzielnej nauki polegającej na analizie programu nauczania oraz kluczowych obszarów zdefiniowanych w głównych wytycznych dotyczących strategii usług ITIL i struktury usług ITIL (jako przygotowanie do egzaminu)
   • przed przystąpieniem do szkolenia certyfikacyjnego kandydaci powinni zapoznać się z treścią podstawowych publikacji dotyczących cyklu życia usług ITIL, w szczególności z publikacjami poświęconymi strategii usług ITIL i strukturze usług ITIL

   • Czas trwania

    5 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna \ Umiejętności

    Po ukończeniu kursu oraz zaliczeniu komponentów egzaminacyjnych związanych z niniejszym certyfikatem uczestnicy mogą oczekiwać uzyskania kompetencji w następujących obszarach:

    • opracowanie struktury usług planowania, ochrony i optymalizacji w kontekście cyklu życia usługi
    • procesy w całym cyklu życia usługi, odnoszące się do elementów praktycznych związanych z planowaniem, ochroną i optymalizacją
    • zarządzanie potencjałem jako metoda tworzenia odpowiednich struktur usług
    • zarządzanie dostępnością jako metoda tworzenia odpowiednich struktur usług
    • zarządzanie ciągłością usług informatycznych jako metoda wspierania ogólnego procesu zarządzania ciągłością działalności
    • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w ramach ogólnej struktury ładu korporacyjnego
    • role i obowiązki w zakresie planowania, ochrony i optymalizacji
    • zagadnienia technologiczno-wdrożeniowe
    • role organizacyjne związane z planowaniem, ochroną i optymalizacją
    • Cele szczegółowe dotyczące następujących kluczowych procesów ITIL i obszarów funkcyjnych:
    • zarządzanie mocą obliczeniową
    • zarządzanie dostępnością
    • zarządzanie ciągłością usług informatycznych
    • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
    • zarządzanie popytem
    • wyzwania, najważniejsze czynniki sukcesu i ryzyka w zakresie planowania, ochrony i optymalizacji
   • Ścieżka rozwoju

    Kursy oparte na module „Cykl życia” lub „Możliwości”, pozwalające uzyskać certyfikat ITIL Expert.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Najbliższe szkolenia

   Szkolenie aktualnie niedostępne

   Zapytaj o termin

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33