ITIL Release, Control and Validation

 • Cele szkolenia

  Kurs poświęcony dogłębnej analizie procesów i narzędzi wykorzystywanych w przekazywaniu usług i ich komponentów. Chodzi o następujące procesy: zarządzanie zmianą, zarządzanie wersjami i wdrożeniami, sprawdzanie poprawności i testowanie usług, zarządzanie komponentami usług i konfiguracją, obsługa zgłoszeń, ocena zmian i zarządzanie wiedzą. Dokładne omówienie zagadnień wdrożeniowo-technologicznych. Jest to kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ITIL Intermediate Qualification w zakresie wersji, kontroli i sprawdzania poprawności (ang. Release, Control and Validation, RCV), który stanowi jeden z modułów prowadzących do uzyskania certyfikatu ITIL Expert.

 • Profil słuchaczy

  Kurs skierowany do następujących osób:

  • pracownicy działów operacyjnych zajmujący się procesami związanymi z zarządzeniem zdarzeniami, zarządzaniem incydentami, obsługą zgłoszeń, zarządzaniem problemami, zarządzaniem dostępem, wsparciem usługowym, zarządzaniem technicznym, zarządzaniem operacjami informatycznymi i zarządzaniem aplikacjami
  • osoby zainteresowane poprawą umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

  • Wymagania wstępne

   • posiadanie certyfikatu ITIL Foundation w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi (lub innych odpowiednich kwalifikacji pomostowych i certyfikatów ITIL)
   • wysoce pożądane doświadczenie zawodowe (2-4-letnie) w zarządzaniu usługami informatycznymi
   • przerobienie co najmniej 30 godzin kontaktowych (godziny nauki, nie licząc przerw, organizowanej przez akredytowaną organizację szkoleniową [Accredited Training Organization, ATO] lub na podstawie akredytowanego e-szkolenia) w ramach formalnego i zatwierdzonego programu szkoleniowego
   • co najmniej 12 godzin samodzielnej nauki polegającej na analizie programu nauczania oraz kluczowych obszarów zdefiniowanych w głównych wytycznych dotyczących strategii usług ITIL i struktury usług ITIL (jako przygotowanie do egzaminu)
   • przed przystąpieniem do szkolenia certyfikacyjnego kandydaci powinni zapoznać się z treścią podstawowych publikacji dotyczących cyklu życia usług ITIL, w szczególności z publikacjami poświęconymi strategii usług ITIL i strukturze usług ITIL

   • Czas trwania

    5 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna \ Umiejętności

    Po ukończeniu kursu oraz zaliczeniu komponentów egzaminacyjnych związanych z niniejszym certyfikatem uczestnicy mogą oczekiwać uzyskania kompetencji w następujących obszarach:

    • znaczenie zarządzania usługami jako koncept praktyczny oraz cele, zasady i założenia związane z przekazywaniem usług
    • znaczenie wersji, kontroli i sprawdzania poprawności ITIL przy świadczeniu usług
    • jak wszystkie procesy wersji, kontroli i sprawdzania poprawności ITIL wchodzą w interakcje z innymi procesami związanymi z cyklem życia usługi
    • procesy, działania, metody i funkcje stosowane w poszczególnych procesach wersji, kontroli i sprawdzania poprawności ITIL
    • sposoby wykorzystania procesów wersji, kontroli i sprawdzania poprawności ITIL oraz działań i funkcji do osiągnięcia doskonałości operacyjnej
    • jak mierzyć wersje, kontrole i sprawdzanie poprawności ITIL
    • waga bezpieczeństwa informatycznego oraz jego znaczenie dla wersji, kontroli i sprawdzania poprawności ITIL
    • zagadnienia technologiczno-wdrożeniowe związane z wersjami, kontrolą i sprawdzaniem poprawności ITIL
    • zarządzanie zmianą jako metoda skutecznego przekazywania usług
    • sprawdzanie poprawności i testowanie usług jako metoda pomiaru integralności i jakości przekazywania usług
    • zarządzanie komponentami usług i konfiguracją jako metoda monitorowania stanu przekazywania usług
    • zarządzanie wiedzą jako element prowadzący do zwiększenia możliwości w zakresie wspierania procesu podejmowania decyzji oraz bieżącego świadczenia usług
    • obsługa zgłoszeń i ocena zmian jako sposoby na osiągnięcie założonego poziomu jakości usług
    • role i obowiązki w procesach związanych z wersjami, kontrolą i sprawdzaniem poprawności
    • zagadnienia technologiczno-wdrożeniowe
    • wyzwania, najważniejsze czynniki sukcesu i ryzyka związane z wersjami, kontrolą i sprawdzaniem poprawności ITIL   • Ścieżka rozwoju

    Kursy oparte na module „Cykl życia” lub „Możliwości”, pozwalające uzyskać certyfikat ITIL Expert.

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Najbliższe szkolenia

   Szkolenie aktualnie niedostępne

   Zapytaj o termin

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33