ITIL Service Strategy

 • Cele szkolenia

  Kurs poświęcony działaniom umożliwiającym przekształcenie zarządzania usługami informatycznymi w strategiczne aktywo i implementację strategii w ramach cyklu życia usługi. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak strategia świadczenia usług, zarządzanie strategią usług informatycznych, zarządzanie ofertą usługową, zarządzanie popytem, zarządzanie finansowe czy zarządzanie relacjami biznesowymi. Omówione zostaną również kwestie dotyczące nadzoru, najważniejszych czynników sukcesu i ryzyka. Jest to kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ITIL Intermediate Qualification w zakresie strategii świadczenia usług, który stanowi jeden z modułów prowadzących do uzyskania certyfikatu ITIL Expert w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi.

 • Profil słuchaczy

  Kurs skierowany do następujących osób:

  • dyrektorzy ds. informatycznych, dyrektorzy ds. technologicznych, menedżerowie, kierownicy, szefowie zespołów, projektanci usług;
  • architekci IT, planiści IT, konsultanci IT, kierownicy audytów IT, kierownicy ds. bezpieczeństwa informatycznego;
  • trenerzy w zakresie zarządzania usługami informatycznymi zajmujący się zarządzaniem bieżącym, koordynacją i integracją działań strategicznych w ramach cyklu życia usługi;
  • osoby, których praca wymaga dogłębnego zrozumienia strategii świadczenia usług ITIL w odniesieniu do cyklu życia usług ITIL oraz tego, jak można ją stosować z myślą o poprawie jakości zarządzania usługami informatycznymi w organizacji;
  • informatycy zajmujący się planowaniem strategicznym, realizacją i kontrolą na bazie modelu biznesowego opartego o usługi, pragnący poznać koncepcje, procesy, funkcje i działania związane ze strategią świadczenia usług.

  • Wymagania wstępne

   • posiadanie certyfikatu ITIL Foundation w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi (lub innych odpowiednich kwalifikacji pomostowych i certyfikatów ITIL)
   • wysoce pożądane doświadczenie zawodowe (2 letnie) w zarządzaniu usługami informatycznymi
   • przerobienie co najmniej 21 godzin kontaktowych (godziny nauki, nie licząc przerw, organizowanej przez akredytowaną organizację szkoleniową [Accredited Training Organization, ATO] lub na podstawie akredytowanego e-szkolenia) w ramach formalnego i zatwierdzonego programu szkoleniowego
   • co najmniej 21godzin samodzielnej nauki polegającej na analizie programu nauczania oraz kluczowych obszarów zdefiniowanych w głównych wytycznych dotyczących strategii usług ITIL i struktury usług ITIL (jako przygotowanie do egzaminu)

   • Czas trwania

    3 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Wprowadzenie do strategii świadczenia usług

    • cel i założenia strategii świadczenia usług;
    • zakres strategii świadczenia usług;
    • wartość dla firmy;
    • kontekst strategii świadczenia usług w odniesieniu do innych etapów cyklu życia usługi.

    Zasady obowiązujące w strategii świadczenia usług

    • umiejętność podjęcia decyzji w sprawie strategii świadczenia usług;
    • jak korzystać z reguły czterech P w strategii świadczenia usług;
    • jak definiować usługi, tworzyć wartość i łącznie wykorzystywać użyteczność i gwarancję;
    • jak korzystać z ekonomiki usług i strategii zaopatrzenia, jeśli chodzi o osiąganie wyników biznesowych.

    Procesy dotyczące strategii usług

    • koncepcje kierownicze dot. pięciu procesów związanych ze strategią świadczenia usług - jak przebiegają i jak wygląda ich integracja w cyklu życia usługi: zarządzanie strategią usług informatycznych, zarządzanie ofertą usługową, zarządzanie popytem, zarządzanie finansowe usługami informatycznymi i zarządzanie relacjami biznesowymi;
    • cele i założenia poszczególnych procesów związanych ze strategią świadczenia usług - w jaki sposób wiążą się one z wartością dla firmy.

    Nadzór

    • umiejętność analizowania nadzoru informatycznego i wykorzystywania go do formułowania strategii przy wykorzystaniu ramowej struktury nadzoru;
    • Organizacja strategii świadczenia usług
    • umiejętność tworzenia właściwych projektów organizacyjnych z wykorzystaniem odpowiednich metod dotyczących poszczególnych działów i tych dotyczących rozwoju.

    Zagadnienia technologiczne

    • uświadomienie sobie znaczenia automatyki usług oraz możliwości z nią związanych, jak również wagi połączeń między aplikacjami i technologią w cyklu życia usługi.
    • Implementacja strategii świadczenia usług
    • opracowanie strategii wdrożeniowych bazujących na cyklu życia usługi (np. w ramach programów związanych z projektami, przekazywaniem, eksploatacją i wprowadzaniem ulepszeń).

    Wyzwania, najważniejsze czynniki sukcesu i ryzyko

    • umiejętność formułowania opinii i wytycznych odnośnie do wyzwań strategicznych, ryzyka i najważniejszych czynników sukcesu

    • Umiejętności

     Po ukończeniu tego kursu oraz zaliczeniu komponentów egzaminacyjnych związanych z niniejszym certyfikatem uczestnicy mogą oczekiwać uzyskania kompetencji w następujących obszarach:

     • wprowadzenie do strategii świadczenia usług;
     • zasady obowiązujące w strategii świadczenia usług;
     • procesy dotyczące strategii świadczenia usług
     • nadzór;
     • organizacja strategii świadczenia usług;
     • zagadnienia technologiczne;
     • implementacja strategii świadczenia usług;
     • wyzwania, najważniejsze czynniki sukcesu i ryzyko
    • Ścieżka rozwoju

     Kursy oparte na module „Cykl życia” lub „Możliwości”, pozwalające uzyskać certyfikat ITIL Expert.

    Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

    Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
    Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

    Najbliższe szkolenia

    Szkolenie aktualnie niedostępne

    Zapytaj o termin

    Podobne szkolenia

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    31-864 Kraków

    ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33